Byty s pečovatelskou službou
nám. 14. října 11, Praha 5
telefon: 257 318 995
mobil: 775 788 003

kontaktní pracovnice:
Alice Krahulíková - koordinátorka pečovatelské služby
e-mail: krahulikova@csop5.cz

Městská část Praha 5 zřídila 12 bytů s pečovatelskou službou, které svým vybavením odpovídají bytu v domě s pečovatelskou službou.

Žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou přijímá Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o., nám. 14. října 11. Přidělování těchto bytů upravují Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů s pečovatelskou službou.

Přehled bytů s pečovatelskou službou:

Štefánikova 259/51, Praha 5 (9 bytů)

Štefánikova 248/28, Praha 5 (2 byty)

Štefánikova 249/30, Praha 5 (1 byt)