Ekonomický a provozní úsek
nám. 14. října 11, Praha 5
telefon: 257 315 011, 257 311 718
mobil: 775 788 001

kontaktní pracovníci:
Jana Dvořáková - 1. zástupkyně ředitelky, hlavní účetní, ekonomka 
e-mail: dvorakova@csop5.cz

Eva Krčmářová - zástupkyně ředitelky, personalistka, mzdová účetní
e-mail: krcmarova@csop5.cz

Lucie Vahala - asistentka ředitelky, provozní činnost
e-mail: lucie.vahala@csop5.cz

Ivo Dvořák - vedoucí autoprovozu, bezpečnostní referent
e-mail: dvorak@csop5.cz

Ing. Jindra Kleckerová - administrativní, spisový a majetkový referent
e-mail: kleckerova@csop5.cz