Dětské skupiny Hřebenka
Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5
telefon: 257 221 454
mobil: 774 246 007

kontaktní pracovnice:
Bc. Zora Nováková - vedoucí dětských skupin Hřebenka
e-mail: novakova@csop5.cz

Provozujeme dvě dětské skupiny. Provoz těchto dětských skupin je rozdělen na dětskou skupinu mladších dětí (DS I), která je v přízemí budovy a dětskou skupinu starších dětí (DS II), která je v v 1. patře budovy.  Souhrnná kapacita obou dětských skupin je 44 dětí ve věku od 15 měsíců do 3 let věku. Plán výchovy a péče zohledňuje individuální potřeby dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu a psychickému stavu a je zaměřen na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků, formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj.

 

Dětská skupina Hřebenka I
Motto: Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Provozní řád Dětská skupina Hřebenka I
Vnitřní pravidla Dětské skupiny Hřebenka I

Dětská skupina Hřebenka II
Motto: Jsme průvodcem dětského poznávání.

Provozní řád Dětská skupina Hřebenka II
Vnitřní pravidla Dětské skupiny Hřebenka II

Ceník: 2800,- Kč měsíční paušál a denní poplatek 100,- Kč /1den (stravné a provozní náklady) 

Přihláška do Dětských skupin Hřebenka

Vyplněnou přihlášku lze zaslat na e-mail: novakova@csop5.cz