Domácí zdravotní péče - Home Care
nám. 14. října 11, Praha 5
telefon: 257 318 995
mobil: 775 788 005, 775 788 006

kontaktní pracovnice: vedoucí sestra domácí zdravotní péče
Eva Coufalová
e-mail: coufalova@csop5.cz

Domácí zdravotní péče (Home Care) poskytuje v domácnostech odborné ošetřovatelské úkony. Úkony domácí zdravotní péče jsou zajišťovány registrovanými zdravotními sestrami po celém obvodě Prahy 5. Zdravotní sestry pečují v domácím prostředí o pacienty obtížně chodící, dezorientované, ležící nebo o pacienty na invalidním vozíku.

Domácí zdravotní péče se zavádí na návrh praktického lékaře a je určena pro pacienty všech věkových kategorií. Péči  je možno poskytovat až 3x denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Prováděné úkony domácí zdravotní péče:

 • příprava a podání léků
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • odběr biologického materiálu
 • aplikace inzulínu a injekce proti bolesti
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu
 • převazy – bércové vředy, pooperační rány, proleženiny
 • prevence dekubitů – polohování
 • promazání zad, hýždí a dolních končetin, bandážování dolních končetin
 • nácvik chůze s chodítkem, o berlích nebo francouzských holích
 • klysma, cévkování, ošetření a zavedení permanentních katetrů
 • ošetření stomií
 • psychická aktivace
 • měření tlaku krve a pulsu


Domácí zdravotní péče je součástí systému zdravotní péče a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Naše zařízení má Smlouvu o poskytování zdravotní péče s těmito pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • Vojenská zdravotní pojišťovna