Ekonomický a provozní úsek
nám. 14. října 11, Praha 5
telefon: 257 315 011, 257 311 718
mobil: 775 788 001

kontaktní pracovníci:
Jana Dvořáková - hlavní účetní, ekonomka, zástupkyně ředitelky
e-mail: dvorakova@csop5.cz
Eva Krčmářová - personalistka, mzdová účetní
e-mail: krcmarova@csop5.cz
Kristýna Vacková - administrativní, spisový a majetkový referent
e-mail: vackova@csop5.cz
Ivo Dvořák - vedoucí autoprovozu, bezpečnostní referent
e-mail: dvorak@csop5.cz
Bc. Tomáš Matějec - vedoucí provozně technického úseku
e-mail: matejec@csop5.cz