Jesle
Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5
telefon: 257 221 454
mobil: 774 246 007

kontaktní pracovnice:
Bc. Martina Mrózková  - vedoucí jeslí
e-mail: mrozkova@csop5.cz

Jesle přijímají děti ve věku od 15 měsíců do 3 let věku dítěte.

Do jeslí jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm na městské části Prahy 5, ale i s trvalým bydlištěm mimo MČ Prahy 5 - dle kapacity jeslí.

Do jeslí mohou docházet děti na pravidelnou docházku - kdy rodič pracuje a nečerpá rodičovský příspěvek, ale i děti, jejichž rodiče čerpají rodičovský příspěvek a tudíž mají ze zákona danou možnost navštěvovat zařízení jeslí, aniž by nárok ztratili.

Upřednostňujeme děti na pravidelnou docházku, pouze na doplnění dle stavu kapacity je možné přijmout dítě na docházku 46 hodin v měsíci.

Jesle jsou umístěny v budově k tomuto účelu stavěnému, tudíž jsou dostatečně prostorově vybavené potřebám dětí - herny pro děti, samostatná ložnice, sociální zařízení.

Jak Vám můžeme pomoci? - nabízíme Vám:

  • Pobyt dětí lze domluvit dle Vašich potřeb.
  • K dětem máme individuální přístup, neboť každé dítě je osobnost, která potřebuje svá specifika.
  • Podporujeme kontakt dítěte s ostatními dětmi, získání důležitých sociálních kontaktů se svými vrstevníky i s ostatními mimo rodinu.
  • Staráme se o rozvoj dětí v oblasti psychomotorické, řečové, rozvoji sebeobsluhy, hygieny, ale i v oblasti poznávání a návyků.
  • Děti jsou formou hry pozvolna a nenásilně seznamovány s novými činnostmi, připravují se na větší a samostatnější kolektiv MŠ nejen formou výchovných zaměstnání - výtvarná výchova, hudební a pohybová výchova, ale i konstruktivní hra a další činnosti, které jim denně připravuje kvalifikovaný personál – tety.
  • Pobyt na zahradě – dle možnosti počasí denně v dopoledních hodinách, od letních měsíců i odpolední pobyt, neboť zahrada přímo navazuje na oddělení dětí. 

Před vlastním nástupem dítěte do jeslí probíhá tzv. adaptace, kdy si dítě postupně zvyká na odloučení od rodiče a přijímá nový kolektiv. Adaptace začíná s rodičem a postupně a dle potřeby dítěte se prodlužuje. Tato adaptace je potřebná pro získání důvěry dítěte, je však individuelní. 

Ceny za poskytované služby

Měsíční paušální částka při pravidelné docházce za dítě s trvalým pobytem na MČ Praha 5: 4.000,- Kč/1 měsíc + denní poplatek 121,- Kč/1 den

Denní paušální částka při nepravidelné docházce za dítě s bydlištěm na MČ Praha 5: 511,- Kč/1 den

Paušální částka při nepravidelné docházce a odchodu dítěte po obědě za dítě s trvalých bydlištěm na MČ Praha 5: 316,- Kč/1 den

Měsíční paušální částka při pravidelné docházce za dítě s trvalým pobytem mimo MČ Praha 5: 7.000,- Kč / 1 měsíc + denní poplatek 121,- Kč / 1 den