Klub SENzačních SENiorů v KC Prádelna
Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5
mobil: 603 289 675

kontakt:
Michael Čihák
e-mail: kcpradelna@seznam.cz


Klub vyvíjí pestrou a bohatou činnost – kurzy práce na PC a s digitální technikou, herna stolního tenisu, zdravotní gymnastika, seniorské taneční a pěvecké soubory, klub stolních her, iKavárna atd. Kromě těchto pravidelných aktivit se senioři zúčastňují letních poznávacích výletů mimo Prahu, výtvarných dílen a workshopů, fotografických a vzdělávacích seminářů, besed, společenských večerů, koncertů a celkově se zapojují do činnosti Komunitního centra Prádelna.
Klub se schází každé pondělí a středu, kdy probíhají kurzy práce s PC a digitální technikou a herna stolní tenisu; a dále každé úterý a čtvrtek, kdy se konají pravidelné tréninky seniorských tanečních souborů Marietta a Variace. Aktuální program naleznete na www.kcpradelna.cz 

 

Klub seniorů
U Královské louky 5, Praha 5
mobil: 605 534 097

kontakt:
Helena Chaloupková
e-mail: helenachaloupkova@centrum.cz

Klub seniorů se schází jedenkrát za 14 dní, vždy v lichém týdnu, ve čtvrtek od 14,30 hodin do 16,30 hodin. Nabízíme Vám možnost příjemně strávit čas ve společnosti vrstevníků, kteří mají zájem být spolu. V klubu seniorů najdete příležitost společně něco zažít, spřátelit se, dozvědět se něco nového, posedět a dát si kávu nebo čaj. Při schůzkách klubu se diskutuje o zajímavých tématech, plánují návštěvy divadelních divadelní představení, koncertů vážné hudby a výstav. Klub organizuje výlety a oslavy životních jubileí členů klubu. Klub seniorů rád přivítá na svých schůzkách i další seniory.

 

Klub seniorů Barrandov
Poliklinika Barrandov, Krškova 807, suterén č. BS 034, Praha 5
mobil: 605 534 097

kontakt:
Helena Chaloupková
e-mail: helenachaloupkova@centrum.cz

Klub seniorů Barrandov se schází jedenkrát za 14 dní, vždy v sudém týdnu, ve středu od 14,00 hodin do 16,00 hodin. Nabízí seniorům z Barrandova a okolí pravidelná "setkávání u kávy". Při schůzkách klubu se plánují návštěvy divadelních představení, koncertů vážné hudby a výstav. Klub organizuje výlety, vycházky Nordic Walking a rovněž oslavy životních jubileí členů klubu. Návštěvníci klubu si oblíbili i kroužek "šikovných rukou" - patschwork. Každý pátek samouka angličtiny pro začátečníky od 10,00 hodin do 12,00 hodin.Klub seniorů Barrandov rád přivítá na svých schůzkách i další seniory.