Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
U Královské louky 5, Praha 5
mobil: 775 788 930

kontaktní pracovnice:
 
Marie Šárová - vedoucí nízkoprahového zařízení
e-mail:  kclouka@seznam.cz

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je poskytovatelem služeb sociální prevence v souladu s ustanovením § 62 ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Nízkoprahové zařízení je určeno dětem a mládeži od 6 do 17 let, kteří jsou ohroženi nepříznivými životními událostmi nebo prožívají konfliktní situace spojené s jejich věkem či příslušností ke skupině. Nízkoprahové zařízení si proto klade za cíl poskytnout této cílové skupině pozitivní alternativu trávení volného času a podporu při řešení obtížných životních situací a nabízí prostor, kde se mohou mladí lidé setkávat s vrstevníky i dospělými, a zároveň nejsou ohrožováni sociálně nežádoucími jevy.

Nízkoprahové zařízení nabízí klientům různé možnosti trávení volného času. Je zaměřen na děti a mládež, která bydlí nebo navštěvuje školu v Městské části Praha 5, a to zejména v oblasti Smíchova, Hlubočep, Barrandova.

Nízkoprahové zařízení je v provozu po celý rok, a to vždy:

pondělí od 13:00 do 17:00 hod.
středa od 13:00 do 17:00 hod.

Klienti mohou přicházet a odcházet volně v průběhu provozní doby klubu. Klientům zařízení je umožněno pobývat v prostorách bez zapojení se do jakékoli organizované aktivity, všechny aktivity a činnost se v rámci zařízení odvíjí z iniciativy jednotlivých klientů či pracovníků zařizení. Do každé z těchto aktivit se klient zapojuje dobrovolně, jeho právem je strávit čas v zařízení takovým způsobem, jaký si vybere.