PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, CSOP Praha 5, p. o.

CO POTŘEBUJI VYŘEŠIT

TELEFONNÍ ČÍSLO

OBĚDY
jakékoliv změny v objednávakách a dovážce obědů od firmy Sodexo a. s., dotazy k dovážkám obědů či distribuci jídelních lístků, stížnosti týkající se obědů atd.

725 014 751

PŘEPRAVU VOZIDLEM TAXÍK MAXÍK
objednávky a rušení objednaných cest

720 022 972

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
jakékoliv dotazy či připomínky k měsíčnímu vyúčtování služeb (včetně obědů od Sodexo a. s.)

725 014 751

POSKYTOVÁNÍ PÉČE - POTŘEBUJI KOMUNIKOVAT S KOORDINÁTORKAMI ANEBO SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ NA NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 802/11, PRAHA 5
změny v poskytované péči, dotazy/pochvaly/stížnosti na pečovatelky, poskytování informací o nabídce pečovatelské služby, pomoc se zprostředkováním návazných služeb atd.

koordinátorky a sociální pracovnice:
775 788 003

POSKYTOVÁNÍ PÉČE - POTŘEBUJI KOMUNIKOVAT S KOORDINÁTORKAMI ANEBO SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ NA DETAŠOVANÉM PRACOVIŠTI NA BARRANDOVĚ
změny v poskytované péči, dotazy/pochvaly/stížnosti na pečovatelky, poskytování informací o nabídce pečovatelské služby, pomoc se zprostředkováním návazných služeb atd.

koordinátorka:
775 788 078

sociální pracovnice:
775 788 002

POSKYTOVÁNÍ PÉČE - POTŘEBUJI KOMUNIKOVAT S VEDOUCÍ DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
změny v poskytované péči, dotazy/pochvaly/stížnosti na pečovatelky, poskytování informací o nabídce pečovatelské služby, pomoc se zprostředkováním návazných služeb atd.

775 909 727

POSKYTOVÁNÍ PÉČE - POTŘEBUJI KOMUNIKOVAT S VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
stížnosti či pochvaly na poskytované služby, připomínky ke koncepci služby, náměty na zlepšení fungování atd.

774 244 794