Aktuality

25. 3. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

25. 3. POČÍTAČOVÝ KURZ - začátečníci od 9.00 do 10.00 h / středně pokročilí od 10.05 do 11.05 h v KC Louka

25. 3. JÓGA PRO SENIORY - od 9.30 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

25. 3. VÝTVARNÝ KURZ - relaxační kreslení, téma fantazie - od 11.30 h v KC Louka

25. 3. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h / od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

26. 3. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

26. 3. ANGLIČTINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h / pokročilí od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

26. 3. NĚMČINA PRO SENIORY - pokročilí od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

26. 3. NĚMECKÁ KONVERZACE - pokročilí od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

26. 3. ANGLIČTINA - PROCVIČOVÁNÍ - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

26. 3. TAI-CHI PRO SENIORY - od 12.30 do 13.30 h a od 13.30 do 14.30 h v KC Prádelna

26. 3. JÓGA (STABILIZAČNÍ CVIČENÍ) PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 h a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

26. 3. KURZ OVLÁDÁNÍ SMARTPHONU PRO SENIORY - od 11.00 a od 12.00 h v KC Prádelna

27. 3. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

27. 3. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 10.00 do 11.00 h a od 11.15 do 12.15 h v KC Louka

27. 3. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

27. 3. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 11.00 do 12.00 h / od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

27. 3. KURZ OVLÁDÁNÍ SMARTPHONU PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 h a od 15.00 do 16.00 h v KC Prádelna

27. 3. iKAVÁRNA - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

28. 3. ANGLIČTINA - mírně pokročilí od 8.30 do 10.00 h / pokročilí od 10.15 do 11.30 / začátečníci od 11.45 do 12.45 h v KC Louka

28. 3. NĚMČINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

28. 3. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

28. 3. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

28. 3. CVIČENÍ S LUCKOU - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

28. 3. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA - téma jaro, Velikonoce - od 14.00 h v KC Louka

28. 3. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 h a od 15.00 do 16.00 h v KC Prádelna

29. 3. KURZ KRESBY - II. LEKCE - od 9.30 h v KC Prádelna

29. 3. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

29. 3. POČÍTAČOVÝ KURZ - pokročilí - od 14.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!