Aktuality

17. 2. JÓGA PRO SENIORY - od 8.30 do 9.30 / od 9.45 do 10.45 / od 11.00 do 12.00 h KC Prádelna

17. 2. INDIVIDUÁLNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - od 8.00 do 12.00 h v KC Louka

17. 2. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h KC Prádelna

17. 2. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 / od 14.00 do 15.00 h KC Prádelna

17. 2. NĚMČINA - začátečníci od 12.00 do 13.00 / pokročilí od 13.15 do 14.15 h KC Louka

18. 2. ANGLIČTINA CVIČENÍ - od 8.30 do 10.00 h KC Prádelna

18. 2. POČÍTAČOVÉ KURZY - od 8.30 do 9.30 / od9.30 do 10.30 / od 10.30 do 11.30 h KC Louka

18. 2. MARIETTA - taneční soubor, od 9.00 do 12.00 h KC Prádelna

18. 2. ANGLIČTINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 / pokročilí od 10.00 / pokročilí od 11.00 do 12.30 h KC Prádelna

18. 2. NĚMČINA PRO SENIORY - mírně pokročilí od 11.00 do 12.00 h KC Prádelna

18. 2. NĚMECKÁ KONVERZACE - od 10.30 do 12.00 h KC Prádelna

18. 2. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA - od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 h KC Prádelna

18. 2. KURZ OVLÁDÁNÍ SMARTPHONU - od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 h KC Prádelna

18. 2. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - od 14.00 do 15.00 h KC Prádelna

19. 2. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 / od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

19. 2. ANGLICKÁ KONVERZACE I - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

19. 2. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h KC Prádelna

19. 2. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 9.00 do 10.00 / od 10.15 do 11.15 / od 11.30 do 12.30 h KC Louka

19. 2. ORIENTÁLNÍ TANCE PRO ŽENY - od 19.00 do 20.00 h KC Prádelna

20. 2. ANGLICKÁ KONVERZACE II - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

20. 2. ANGLICKÁ KONVERZACE III - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

20. 2. TAI-CHI PRO SENIORY - od 12.00 do 13.30 h KC Prádelna

20. 2. SETKÁNÍ S DEKORATÉRKOU - decoupage - od 13.00 h KC Louka

20. 2. CVIČENÍ S LUCKOU - od 13.00 do 14.00 h KC Prádelna

20. 2. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA - od 14.00 do 15.00 / od 15.00 do 16.00 h KC Prádelna

20. 2. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE/GRAFIKA PRO SENIORY - od 14.00 h KC Prádelna

21. 2. LOUTKY V LOUCE - příprava nové pohádky - od 9.00 v KC Louka

21. 2. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

21. 2. POČÍTAČOVÝ KURZ - POKROČILÍ - od 14.00 do 15.00 v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!