Aktuality

18. 2. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

18. 2. POČÍTAČOVÝ KURZ - začátečníci od 9.00 do 10.00 h / středně pokročilí od 10.05 do 11.05 h v KC Louka

18. 2. JÓGA PRO SENIORY - od 9.30 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

18. 2. KURZ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - počítačová grafika - od 11.15 h v KC Louka

18. 2. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h / od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

19. 2. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

19. 2. ANGLIČTINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h / pokročilí od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

19. 2. NĚMČINA PRO SENIORY - pokročilí od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

19. 2. NĚMECKÁ KONVERZACE - pokročilí od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

19. 2. ANGLIČTINA - PROCVIČOVÁNÍ - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

19. 2. TAI-CHI PRO SENIORY - od 12.30 do 13.30 h a od 13.30 do 14.30 h v KC Prádelna

19. 2. JÓGA (STABILIZAČNÍ CVIČENÍ) PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 h a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

19. 2. TVŮRČÍ DÍLNA - KVĚTINY Z KREPOVÉHO PAPÍRU - výtvarná dílna pro děti a jejich doprovod od 16.00 h v KC Prádelna

20. 2. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

20. 2. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

20. 2. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 11.00 do 12.00 h / od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

20. 2. KURZ OVLÁDÁNÍ SMARTPHONU PRO SENIORY - od 13.00 do 14.00 h a od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

20. 2. iKAVÁRNA - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

20. 2. PETR HALUŠKA - KLAVÍR - koncert od 15.00 h v KC Prádelna

21. 2. ANGLIČTINA - mírně pokročilí od 8.30 do 10.00 h / pokročilí od 10.15 do 11.30 / začátečníci od 11.45 do 12.45 h v KC Louka

21. 2. NĚMČINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

21. 2. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

21. 2. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

21. 2. CVIČENÍ S LUCKOU - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

21. 2. POJĎTE SI HRÁT - MASOPUSTNÍ PÁSMO SOUBORU MARIETTA - od 13.00 h v KC Prádelna

21. 2. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 h a od 15.00 do 16.00 h v KC Prádelna

21. 2. MATĚJSKÁ POUŤ - beseda o dlouhé historii pořádání poutě - od 14.00 h v KC Louka

22. 2. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

22. 2. POČÍTAČOVÝ KURZ - pokročilí - od 14.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!