Aktuality

19. 9. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

19. 9. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

19. 9. ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO SEMESTRU VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO SENIORY, ZÁPIS DO KURZŮ - od 14.00 v KC Prádelna

20. 9. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00, od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

20. 9. KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU PRO SENIORY - od 8.30 do 9.00 v KC Prádelna

20. 9. iČAJOVNA PRO SENIORY - od 11.00 do 14.00 h v KC Louka

20. 9. NĚMECKÁ KONVERZACE  PRO SENIORY - od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

21. 9. TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Louka

20. 9. ANGLICKÁ KONVERZACE  PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

21. 9. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

21. 9. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 h a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

21. 9. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

21. 9. KLAVÍR PRO SENIORY - individuální přehrávky - od 12.00 do 16.00 h v KC Prádelna

 od 9.00 do 10.00, od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

22. 9. KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU PRO SENIORY - od 9.00 do 9.30 v KC Prádelna

22. 9. POVÍDÁNÍ O LEVANDULI - tematické odpoledne pro seniory - od 13.00 h v KC Louka

22. 9. MUDr. FRANTIŠEK KOUKOLÍK "PROČ LIDÉ VÁLČÍ" - přednáška s diskuzí - od 17.00 h v KC Prádelna

23. 9. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - pokročilí - od 14.00 do 15.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994, 603 198 183
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, internet pro seniory, domácí ošetřovatelskou péči, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, informační linku, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!

  

Náš výlet s tajenkou
 potěší seniory i jejich vnoučky
(Klikněte na obrázek a vydejte se na výlet)