Aktuality

27. 3. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

27. 3. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00, od 13.00 do 14.00 a od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

27. 3. KDO SI HRAJE, TEN NEZLOBÍ - prostor pro setkání a zahrání sispolečenských her - od 11.00 do 12.00 h v KC Louka

27. 3. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

21. 3. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00, od 10.00 do 11.00 v KC Prádelna

28. 3. KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU PRO SENIORY - od 8.30 do 9.00 v KC Prádelna

28. 3. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - začátečníci - od 10.00 h do 11.00 h a od 14.00 h do 15.00 h v KC Louka

28. 3. CVIČENÍ PAMĚTI PRO SENIORY - od 11.00 do 12.00 h v KC Louka

28. 3. iČAJOVNA PRO SENIORY - od 12.15 do 14.00 h v KC Louka

29. 3. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

29. 3. TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Louka

29. 3. FRANCOUZŠTINA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

29. 3. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

29. 3. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00, od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

29. 3. NĚMČINA PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

29. 3. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

30. 3. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 v KC Prádelna

30. 3. VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA MORÁVKA - od 13.00 do 15.00 h v KC Louka

31. 3. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - pokročilí - od 14.00 h do 15.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, internet pro seniory, domácí ošetřovatelskou péči, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!