Aktuality

20. 6. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 v KC Prádeln

20. 6. ZAKONČENÍ KURZŮ PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKA PRO SENIORY A KONCERT N. FISCHEROVÉ A HELÉN- od 14.00 v KC Prádelna, vstup zdarma

20. 6. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 v KC Prádelna

21. 6. ANGLIČTINA PRO SENIORY - mírně pokročilí - od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 v KC Prádelna

21. 6. KLUB SENIORŮ PEGAS - od 14.30 do 18.00 v KC Prádelna

21. 6. FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO SENIORY - seminář od 15.00 v KC Prádelna, vstup zdarma

22. 6. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 v KC Prádelna

22. 6. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 v KC Prádelna

22. 6. NĚMČINA PRO SENIORY - začátečníci/mírně pokročilí - od 13.00 do 14.00 v KC Prádelna

23. 6. MARIETTA - taneční a hudební soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 v KC Prádelna

23. 6. ANGLIČTINA PRO SENIORY - mírně pokročilí - od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 v KC Prádelna

23. 6. ANGLIČTINA PRO SENIORY - pokročilí - od 13.00 do 14.00 v KC Prádelna

24. 6. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 v KC PrádelnaJana Dvořáková 
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 001
e-mail:  csop5@volny.cz 

 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce  našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

 

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, internet pro seniory, domácí ošetřovatelskou péči, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, informační linku, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centrum Prádelna, které zajišťuje komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitního centra  podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Klub Královská louka a jeslí.

 

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!