Aktuality

23. 4. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

23. 4. JÓGA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00, od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.30 h v KC Prádelna

23. 4. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00, od 13.00 do 14.00 a od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

23. 4. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 h v KC Prádelna

23. 4. PŘÍRODNÍ KOSMETIKA - povídání s praktickou ukázkou, od 14.00 v KC Louka

24. 4. MARIETTA - seniorský taneční soubor, od 9.00 v KC Prádelna

24. 4. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

24. 4. NĚMECKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

24. 4. NĚMČINA PRO SENIORY - od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

24. 4. TAI CHI PRO SENIORY - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

25. 4. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

25. 4. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 11.00 do 12.00, od 12.00 do 13.00 a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

25. 4. NĚMČINA - začátečníci od 11.00 do 12.00 h, pokročilí od 12.00 do 13.00 v KC Louka

25. 4. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 h v KC Prádelna

25. 4. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

25. 4. K PROBLÉMŮM ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ - přednáška s diskusí, pořádá sdružení Alternativa zdola, od 17.00 h v KC Prádelna

26. 4. MARIETTA - seniorský taneční soubor, od 9.00 v KC Prádelna

26. 4. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

26. 4. NĚMČINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

26. 4. ANGLIČTINA - mírně pokročilí od 8.30, středně pokročilí od 10.15 a začátečníci od 11.45 h v KC Louka

26. 4. SÍLA EMOCÍ - seminář psychologa a terapeuta M. Hassairiho - od 19.00 h v KC Prádelna

26. 4. PREVENCE JE ZÁBAVNĚJŠÍ NEŽ DEMENCE - přednáška MUDr. Hany Janata v rámci programu Zdravé stárnutí, od 14.00 v KC Louka

26. 4. POČÍTAČOVÝ KURZ - začátečníci a mírně pokročilí od 15.00 do 16.00, středně pokročilí od 16.00 do 17.00 h v KC Louka

27. 4. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

27. 4. POČÍTAČOVÝ KURZ - pokročilí, od 14.00 v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!