Aktuality

18. 11. MEZIGENERAČNÍ iČAJOVNA - od 8.30 h KC Louka

18. 11. JÓGA PRO SENIORY - od 8.30 do 9.30 / od 9.45 do 10.45 / od 11.00 do 12.00 h KC Prádelna

18. 11. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY od 9.00 do 10.00 h KC Prádelna

18. 11. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 / od 14.00 do 15.00 h KC Prádelna

18. 11. STOLNÍ TENIS - od 12.00 do 15.00 h KC Prádelna

18. 11. NĚMČINA - od 12.00 DO 13.00 / od 13.15 do 14.15 h KC Louka

18. 11. BIO KOSMETIKA - výroba od 14.00 h KC Louka

19. 11. ANGLIČTINA CVIČENÍ - od 8.30 do 10.00 h KC Prádelna

19. 11. POČÍTAČOVÉ KURZY - od 8.30 do 9.30 / od9.30 do 10.30 / od 10.30 do 11.30 h KC Louka

19. 11. MARIETTA - taneční soubor, od 9.00 do 12.00 h KC Prádelna

19. 11. ANGLIČTINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 / pokročilí od 10.00 / pokročilí od 11.00 do 12.30 h KC Prádelna

19. 11. NĚMČINA PRO SENIORY - mírně pokročilí od 11.00 do 12.00 h KC Prádelna

19. 11. NĚMECKÁ KONVERZACE - od 10.30 do 12.00 h KC Prádelna

19. 11. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA - od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 h KC Prádelna

19. 11. KURZ OVLÁDÁNÍ SMARTPHONU - od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 h KC Prádelna

19. 11. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - od 14.00 do 15.00 h KC Prádelna

20. 11. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 / od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

20. 11. ANGLICKÁ KONVERZACE I - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

20. 11. STOLNÍ TENIS - od 12.00 do 15.00 h KC Prádelna

20. 11. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h KC Prádelna

20. 11. KVÍZOVÉ ODPOLEDNE - od 14.00 h KC Prádelna

20. 11. ORIENTÁLNÍ TANCE PRO ŽENY - od 19.00 do 20.00 h KC Prádelna

21. 11. ANGLIČTINA - mírně pokročilí od 8.30 do 10.00 / pokročilí od 10.15 do 11.30 / začátečníci od 11.45 do 12.45 h v KC Louka

21. 11. ANGLICKÁ KONVERZACE II - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

21. 11. ANGLICKÁ KONVERZACE III - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

21. 11. TAI-CHI PRO SENIORY - od 12.00 do 13.30 h KC Prádelna

21. 11. SETKÁNÍ S DEKORATÉRKOU - TISK NA TEXTIL - od 13.00 h KC Louka

21. 11. CVIČENÍ S LUCKOU - od 13.00 do 14.00 h KC Prádelna

21. 11. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA - od 14.00 do 15.00 / od 15.00 do 16.00 h KC Prádelna

21. 11. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PRO SENIORY - od 14.00 h KC Prádelna

22. 11. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

22. 11. LOUTKY V LOUCE - od 9.00 h v KC Louka

22. 11. POHÁDKOVÉ SETKÁNÍ - od 10.00 h v KC Louka

22. 11. POČÍTAČOVÝ KURZ - POKROČILÍ - od 14.00 do 15.00 v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!