Aktuality

15. 10. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

15. 10. JÓGA PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

15. 10. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

15. 10. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 12.00, od 13.00 a od 14.00 h v KC Prádelna

 16. 10. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

 16. 10. MARIETTA - seniorský taneční soubor - od 9.00 h v KC Prádelna

16. 10. DÍLNIČKA KUTIL - výroba krmítka pro ptáky - od 10.00 h v KC Louka

16. 10. NĚMECKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

16. 10. NĚMČINA PRO SENIORY - pokročilí - od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

17. 10. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

17. 10. ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

17. 10. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

17. 10. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 11.00, od 12.00 a od 13.00 h v KC Prádelna

17. 10. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

17. 10. ORIENTÁLNÍ TANCE PRO ŽENY - od 19.00 h v KC Prádelna

17. 10. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY - od 10.00 a od 11.05 h v KC Louka

18. 10. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 8.30, od 10.15 a od 11.45 h od KC Louka

18. 10. PODZIMNÍ DEKORACE - od 13.00 h v KC Louka

18. 10. POČÍTAČOVÉ KURZY - od 15.00 a od 16.00 h v KC Louka

19. 10. POČÍTAČOVÝCH KURZ - pokročilí - od 14.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!