Aktuality

13. 5. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

13. 5. JÓGA PRO SENIORY - od 9.30 do 10.30 h / od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

13. 5. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h / od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

13. 5. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

13. 5. POČÍTAČOVÉ KURZY - od 11.30 h v KC Louka

13. 5. KURZ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - od 9.30 do 10.30 h a od 10.30 do 11.30 h v KC Louka

14. 5. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

14. 5. ANGLIČTINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h / pokročilí od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

14. 5. NĚMČINA PRO SENIORY - pokročilí od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

14. 5. NĚMECKÁ KONVERZACE - pokročilí od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

14. 5. ANGLIČTINA - PROCVIČOVÁNÍ - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

14. 5. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 h a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

14. 5. TAI-CHI PRO SENIORY - od 12.30 do 13.30 h a od 13.30 do 14.30 h v KC Prádelna

14. 5. NĚMČINA PRO SENIORY - začátečníci od 13.00 do 14.00 h / pokročilí od 14.15 do 15.15 h v KC Louka

14. 5. CELODENNÍ VÝLET SENZAČNÍCH SENIORŮ Z KC PRÁDELNA A KC LOUKA DO PELHŘIMOVA

15. 5. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

15. 5. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 10.00 do 11.00 h a od 11.15 do 12.15 h v KC Louka

15. 5. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

15. 5. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 11.00 do 12.00 h / od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

15. 5. iKAVÁRNA - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

16. 5. NĚMČINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

16. 5. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

16. 5. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

16. 5. CVIČENÍ S LUCKOU - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

16. 5. BIO KOSMETIKA - výroba pleťového krému - od 15.00 h v KC Louka

17. 5. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

17. 5. POČÍTAČOVÝ KURZ - pokročilí od 14.00 do 15.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!