Aktuality

10. 12. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

10. 12. JÓGA PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

10. 12. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

10. 12. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 12.00, od 13.00 a od 14.00 h v KC Prádelna

10. 12. ADVENTNÍ KONCERT - od 18.00 h v KC Prádelna

11. 12. DÍLNIČKA KUTIL - VÝROBA VĚŠÁKU NA KLÍČE - od 10.00 h v KC Louka

11. 12. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

11. 12. MARIETTA - seniorský taneční soubor - od 9.00 h v KC Prádelna

11. 12. NĚMECKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

11. 12. NĚMČINA PRO SENIORY - pokročilí - od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

12. 12. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

12. 12. ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

12. 12. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

12. 12. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 11.00, od 12.00 a od 13.00 h v KC Prádelna

12. 12. REMINISCENČNÍ POSEZENÍ A VÝROBA VÁNOČNÍ DEKORACE - od 15.00 h v KC Louka

12. 12. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

12. 12. ORIENTÁLNÍ TANCE PRO ŽENY - od 19.00 h v KC Prádelna

13. 12. ZAZPÍVEJTE SI S NÁMI - hudební odpoledne nejen pro seniory - od 15.00 h v KC Prádelna

13. 12. TVŮRČÍ DÍLNA - NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ OZDOBY - od 16.00 h v KC Prádelna

13. 12. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 8.30, od 10.15 a od 11.45 h od KC Louka

13. 12. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

13. 12. MARIETTA - seniorský taneční soubor - od 9.00 h v KC Prádelna

13. 12. ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

13. 12. NĚMČINA PRO SENIORY - začátečníci - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

13. 12. PILATES & STREČINK PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 h v KC Prádelna

13. 12. CVIČENÍ S LUCKOU PRO SENIORY - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

13. 12. VÁNOCE VE ZDRAVÍ A POHODĚ - přednáška MUDr. H. Janaty z cyklu Zdravé stárnutí - od 14.00 h v KC Louka

13. a 14. 12. VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNY PRO DĚTI ZE ZŠ - od 14.00 h v KC Prádelna

14. 12. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

14. 12. POČÍTAČOVÝ KURZ - pokročilí - od 14.00 h v KC Louka

15. a 16. 12. VÁNOCE ZDARMA - od 10.00 do 16.00 a od 10.00 do 14.00 h v KC Prádelna

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!