Aktuality

27. 1. JÓGA PRO SENIORY - od 8.30 do 9.30 / od 9.45 do 10.45 / od 11.00 do 12.00 h KC Prádelna

27. 1. MEZIGENERAČNÍ iČAJOVNA - od 8.30 do 11.30 h KC Louka

27. 1. DÍLNA ŘEMESEL A KUTILSTVÍ - od 9.30 h KC Louka

27. 1. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h KC Prádelna

27. 1. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 / od 14.00 do 15.00 h KC Prádelna

27. 1. LEDNOVÝ TURNAJ SENZAČNÍCH SENIORŮ VE STOLNÍM TENISE - 7. ROČNÍK - od 12.00 do 15.00 h KC Prádelna

27. 1. NĚMČINA - začátečníci od 12.00 do 13.00 / pokročilí od 13.15 do 14.15 h KC Louka

28. 1. ANGLIČTINA CVIČENÍ - od 8.30 do 10.00 h KC Prádelna

28. 1. POČÍTAČOVÉ KURZY - od 8.30 do 9.30 / od9.30 do 10.30 / od 10.30 do 11.30 h KC Louka

28. 1. MARIETTA - taneční soubor, od 9.00 do 12.00 h KC Prádelna

28. 1. ANGLIČTINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 / pokročilí od 10.00 / pokročilí od 11.00 do 12.30 h KC Prádelna

28. 1. NĚMČINA PRO SENIORY - mírně pokročilí od 11.00 do 12.00 h KC Prádelna

28. 1. NĚMECKÁ KONVERZACE - od 10.30 do 12.00 h KC Prádelna

28. 1. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - od 12.00 h KC Louka

28. 1. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA - od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 h KC Prádelna

28. 1. KURZ OVLÁDÁNÍ SMARTPHONU - od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 h KC Prádelna

28. 1. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - od 14.00 do 15.00 h KC Prádelna

29. 1. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 / od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

29. 1. ANGLICKÁ KONVERZACE I - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

29. 1. LEDNOVÝ TURNAJ SENZAČNÍCH SENIORŮ VE STOLNÍM TENISE - 7. ROČNÍK - od 12.00 do 15.00 h KC Prádelna

29. 1. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h KC Prádelna

29. 1. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 9.00 do 10.00 / od 10.15 do 11.15 / od 11.30 do 12.30 h KC Louka

29. 1. JAK NA TO - sociální poradenství - od 14.00 h KC Prádelna

29. 1. ORIENTÁLNÍ TANCE PRO ŽENY - od 19.00 do 20.00 h KC Prádelna

30. 1. ANGLIČTINA - od 8.30 do 10.00 h mírně pokročilí / od 10.15 do 11.30 h pokročilí / od 11.45 do 12.45 h začátečníci v KC Louka

30. 1. ANGLICKÁ KONVERZACE II - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

30. 1. ANGLICKÁ KONVERZACE III - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

30. 1. TAI-CHI PRO SENIORY - od 12.00 do 13.30 h KC Prádelna

30. 1. FLORISTIKA - vypichovaná aranžmá - od 13.00 v KC Louka

30. 1. CVIČENÍ S LUCKOU - od 13.00 do 14.00 h KC Prádelna

30. 1. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA - od 14.00 do 15.00 / od 15.00 do 16.00 h KC Prádelna

30. 1. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PRO SENIORY - od 14.00 h KC Prádelna

31. 1. LOUTKY V LOUCE - příprava nové pohádky - od 9.00 v KC Louka

31. 1. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

31. 1. POČÍTAČOVÝ KURZ - POKROČILÍ - od 14.00 do 15.00 v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!