Aktuality

22. 5. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

22. 5. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

22. 5. KURZ PRÁCE NA PC PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00, od 13.00 do 14.00 a od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

23. 5. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 v KC Prádelna

23. 5. KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU PRO SENIORY - od 8.30 do 9.00 v KC Prádelna

23. 5. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - začátečníci - od 10.00 h do 11.00 h a od 14.00 h do 15.00 h v KC Louka

23. 5. CVIČENÍ PAMĚTI PRO SENIORY - od 11.00 do 12.00 h v KC Louka

23. 5. iČAJOVNA PRO SENIORY - od 12.15 do 14.00 h v KC Louka

23. 5. "VIDĚNO NIKONEM" - vernisáž výstavy fotografií J. Endala - od 18.00 v KC Prádelna

24. 5. CELODENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET PRO SENIORY Z KC PRÁDELNA

24. 5.DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STŘEDISEK CSOP PRAHA 5  - od 9.00 do 15.00 h

24. 5. TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Louka

25. 5. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

25. 5. 300. VÝROČÍ NAROZENÍ MARIE TEREZIE - od 13.00 do 15.00 h v KC Louka

26. 5. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

26. 5. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - pokročilí - od 14.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, internet pro seniory, domácí ošetřovatelskou péči, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!