Aktuality

14. 10. JÓGA PRO SENIORY - od 8.30 do 9.30 / od 9.45 do 10.45 / od 11.00 do 12.00 h KC Prádelna

14. 10. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 h KC Prádelna

14. 10. MEZIGENERAČNÍ iČAJOVNA - tvůrčí prostor pro všechny generace, od 8.30 do 11.30 h v KC Louka 

14. 10DÍLNA ŘEMESEL A KUTILSTVÍ - od 13.00 h v KC Louka

14. 10. KURZY PRÁCE S PC - od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 / od 14.00 do 15.00 h KC Prádelna

14. 10. NĚMČINA - začátečníci od 12.00 do 13.00 / pokročilí od 13.15 do 14.15 h v KC Louka

14. 10. STOLNÍ TENIS - od 12.00 do 15.00 h KC Prádelna

15. 10. ANGLIČTINA CVIČENÍ - od 8.30 do 10.00 h KC Prádelna

15. 10. POČÍTAČOVÉ KURZY - od 8.30 do 9.30 / od9.30 do 10.30 / od 10.30 do 11.30 h KC Louka

15. 10. MARIETTA - taneční soubor, od 9.00 do 12.00 h KC Prádelna

15. 10. NĚMECKÁ KONVERZACE - od 10.30 do 12.00 h KC Prádelna

15. 10STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA - od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 h KC Prádelna

15. 10. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - od 14.00 do 15.00 h KC Prádelna

16. 10. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 9.00 do 10.00 / od 10.15 do 11.15 / od 11.30 do 12.30 h KC Louka

16. 10. ANGLICKÁ KONVERZACE I - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

16. 10. STOLNÍ TENIS - od 12.00 do 15.00 h KC Prádelna

16. 10. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h KC Prádelna

16. 10. KVÍZOVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY - od 14.00 h KC Prádelna

16. 10. ORIENTÁLNÍ TANCE PRO ŽENY - od 19.00 do 20.00 h KC Prádelna

17. 10. ANGLIČTINA - mírně pokročilí od 8.30 do 10.00 / pokročilí od 10.15 do 11.30 / začátečníci od 11.45 do 12.45 h v KC Louka

17. 10. ANGLICKÁ KONVERZACE II - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

17. 10. ANGLICKÁ KONVERZACE III - od 10.00 do 12.00 h KC Prádelna

17. 10. SETKÁNÍ S DEKORATÉRKOU - STÍNIDLO NA SVÍČKU - od 13.00 h v KC Louka

17. 10. CVIČENÍ S LUCKOU - od 13.00 do 14.00 h KC Prádelna

17. 10. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA - od 14.00 do 15.00 / od 15.00 do 16.00 h KC Prádelna

17. 10. ZAZPÍVEJTE SI S NÁMI - hudební odpoledne nejen pro seniory, od 15.00 h KC Prádelna

18. 10. POČÍTAČOVÝ KURZ - POKROČILÍ - od 14.00 do 15.00 v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!