Aktuality

12. 11. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

12. 11. JÓGA PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

12. 11. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

12. 11. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 12.00, od 13.00 a od 14.00 h v KC Prádelna

12. 11. KURZ GRAFOLOGIE - od 15.00 h v KC Louka

13. 11. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

13. 11. MARIETTA - seniorský taneční soubor - od 9.00 h v KC Prádelna

13. 11. DÍLNIČKA KUTIL - výroba adventního svícu ze dřeva - od 10.00 h v KC Louka

13. 11. NĚMECKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

13. 11. NĚMČINA PRO SENIORY - pokročilí - od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

14. 11. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

14. 11. ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

14. 11. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

14. 11. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 11.00, od 12.00 a od 13.00 h v KC Prádelna

14. 11. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

14. 11. ORIENTÁLNÍ TANCE PRO ŽENY - od 19.00 h v KC Prádelna

14. 11. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY - od 10.00 a od 11.05 h v KC Louka

15. 11. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 8.30, od 10.15 a od 11.45 h od KC Louka

15. 11. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

15. 11. MARIETTA - seniorský taneční soubor - od 9.00 h v KC Prádelna

15. 11. ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

15. 11. NĚMČINA PRO SENIORY - začátečníci - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

15. 11. PILATES & STREČINK PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 h v KC Prádelna

15. 11. CVIČENÍ S LUCKOU PRO SENIORY - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

16. 11. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

16. 11. POČÍTAČOVÝ KURZ - pokročilí - od 14.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!