Aktuality

19. 2. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00, od 13.00 do 14.00 a od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

19. 2. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 h v KC Prádelna

19. 2. POČÍTAČOVÝ KURZ - začátečníci, od 12.00 v KC Louka

20. 2. MARIETTA - seniorský taneční soubor, od 9.00 v KC Prádelna

20. 2. POČÍTAČOVÝ KURZ - mírně pokročilí, od 10.00 v KC Louka

20. 2. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

20. 2. NĚMECKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

20. 2. NĚMČINA PRO SENIORY - od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

20. 2. TAI CHI PRO SENIORY - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

20. a 21. 2. NÁVŠTĚVA ARCHIVU ND - odchod v 12.15 z KC Louka

21. 2. POČÍTAČOVÝ KURZ - mírně pokročilí, od 9.00 v KC Louka

21. 2. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - 1. skupina od 9.00, 2. skupina od 10.00 a 3. skupina od 13.15 v KC Louka

21. 2. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

21. 2. ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

21. 2. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 11.00 do 12.00, od 12.00 do 13.00 a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

21. 2. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

22. 2. MARIETTA - seniorský taneční soubor, od 9.00 v KC Prádelna

22. 2. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

22. 2. NĚMČINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

22. 2. ANGLIČTINA - mírně pokročilí od 8.30, středně pokročilí od 10.15 a začátečníci od 11.45 v KC Louka

23. 2. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

23. 2. POČÍTAČOVÝ KURZ - pokročilí, od 14.00 v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!