Aktuality

15. 4. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

15. 4. JÓGA PRO SENIORY - od 9.30 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h vKC Prádelna

15. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI - od 10.00 h v KC Prádelna

15. 4. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h / od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

15. 4. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

16. 4. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

16. 4. ANGLIČTINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h / pokročilí od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

16. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA - od 10.00 do 12.00 / od 13.00 do 15.00 h v KC Louka

16. 4. NĚMČINA PRO SENIORY - pokročilí od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

16. 4. NĚMECKÁ KONVERZACE - pokročilí od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

16. 4. ANGLIČTINA - PROCVIČOVÁNÍ - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

16. 4. KURZ OVLÁDÁNÍ SMARTPHONU PRO SENIORY - od 11.00 a od 12.00 h v KC Prádelna

16. 4. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 h a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

16. 4. TAI-CHI PRO SENIORY - od 12.30 do 13.30 h a od 13.30 do 14.30 h v KC Prádelna

17. 4. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

17. 4. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 10.00 do 11.00 h a od 11.15 do 12.15 h v KC Louka

17. 4. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

17. 4. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 11.00 do 12.00 h / od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

17. 4. KURZ OVLÁDÁNÍ SMARTPHONU PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 h a od 15.00 do 16.00 h v KC Prádelna

17. 4. iKAVÁRNA - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

17. 4. ROMAN SEDLÁK - MAGNUM IGNOTUM - vernisáž výstavy absteaktních olejomaleb, od 15.00 h v KC Prádelna

18. 4. ANGLIČTINA - mírně pokročilí od 8.30 do 10.00 h / pokročilí od 10.15 do 11.30 / začátečníci od 11.45 do 12.45 h v KC Louka

18. 4. NĚMČINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

18. 4. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

18. 4. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

18. 4. CVIČENÍ S LUCKOU - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

18. 4. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 h a od 15.00 do 16.00 h v KC Prádelna

18. 4. VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO SENIORY - od 9.00 do 11.30 h a od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

18. 4. KOMUNITNÍ JARNÍ BAZÁREK - od 14.00 h v KC Louka

 18. 4. KNIHKUPECTVÍ ZDARMA - předání knih z vydavatelství Blesk, od 15.00 h v KC Prádelna

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!