Aktuality

LÉTO S KC PRÁDELNA

19.7. LETNÍ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 9.00h do 12.00h v KC Prádelna

19.7. LETNÍ iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 11.00h do 16.00h v KC Prádelna

19.7. LETNÍ HERNA STOLNÍHO TENISU PRO SENIORY - od 11.00h do 16.00h v KC Prádelna

19.7. PÉTANQUE PRO SENIORY - od 11.00h do 16.00h v KC Prádelna

20.7. AUDIO DÍLNA PRO MLÁDEŽ - od 11.00h do 13.00h v KC Prádelna

21.7. MARMELÁDOVÁ SEZÓNA - workshop pro seniory - od 13.00h do 15.00h v prostorách U Královské louky 5, Praha 5Jana Dvořáková 
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 001
e-mail:  csop5@volny.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, internet pro seniory, domácí ošetřovatelskou péči, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, informační linku, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centrum Prádelna, které zajišťuje komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitního centra podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!