Aktuality

13. 2. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

13. 2. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00, od 13.00 do 14.00 a od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

13. 2. KDO SI HRAJE, TEN NEZLOBÍ - prostor pro setkání a zahrání si společenských her - od 11.00 do 12.00 h v KC Louka

14. 2. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00, od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

14. 2. KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU PRO SENIORY - od 8.30 do 9.00 v KC Prádelna

14. 2. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - začátečníci - od 10.00 h do 11.00 h a od 14.00 h do 15.00 h v KC Louka

14. 2. CVIČENÍ PAMĚTI PRO SENIORY - od 11.00 do 12.00 h v KC Louka

14. 2.. iČAJOVNA PRO SENIORY - od 12.00 do 14.00 h v KC Louka

15. 2. ZÁSADY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU - přednáška MUDr. Z. Marinova - od 12.00 do 13.00 h v KC Louka

15. 2. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

15. 2. TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Louka

15. 2. FRANCOUZŠTINA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

15. 2. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00, od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

15. 2. NĚMČINA PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

15. 2. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

16. 2. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00, od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

16. 2. DESATERO PRO UTRÁCENÍ NEJEN NA VÁNOCE - přednáška P. Nachera - od 13.00 do 15.00 h v KC Louka

17. 2. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - pokročilí - od 14.00 h do 15.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, internet pro seniory, domácí ošetřovatelskou péči, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Náš výlet s tajenkou
 potěší seniory i jejich vnoučky
(Klikněte na obrázek a vydejte se na výlet)