Aktuality

18. 6. JÓGA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00, od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.30 h v KC Prádelna

18. 6. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00, od 13.00 do 14.00 a od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

18. 6. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 h v KC Prádelna

18. 6. KORÁLKOVÁNÍ - výroba originálních šperků, od 15.00 h v KC Louka

19. 6. MARIETTA - seniorský taneční soubor, od 9.00 v KC Prádelna

19. 6. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

19. 6. NĚMČINA PRO SENIORY - od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

19. 6. TAI CHI PRO SENIORY - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

20. 6. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - 1. skupina od 9.00 do 9.50 h, 2. skupina od 10.00 do 10.50 a 3. skupina od 13.15 do 14.15 v KC Louka

20. 6. NĚMČINA - začátečníci od 11.00 do 12.00 h, pokročilí od 12.00 do 13.00 v KC Louka

20. 6. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU PRO SENIORY - od 11.00 do 12.00, od 12.00 do 13.00 a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

20. 6. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 h v KC Prádelna

20. 6. ZAKONČENÍ LETNÍHO SEMESTRU KURZŮ PRO SENIORY - od 14.00 h v KC Prádelna

20. 6. KDYŽ SI POVÍDAJÍ PANÍ O LÁSCE A MILOVÁNÍ - pásmo francouzské galantní poezie a hudby, od 15.00 h v KC Prádelna

21. 6. MARIETTA - seniorský taneční soubor, od 9.00 v KC Prádelna

21. 6. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

21. 6. NĚMČINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

21. 6. ANGLIČTINA - mírně pokročilí od 8.30, středně pokročilí od 10.15 a začátečníci od 11.45 h v KC Louka

21. 6. POČÍTAČOVÝ KURZ - začátečníci a mírně pokročilí od 15.00 do
16.00, středně pokročilí od 16.00 do 17.00 h v KC Louka

21. 6. VÝLET S TAJENKOU - společná vycházka do Kinského zahrad, sraz v 13.00 před KC Louka

22. 6. POČÍTAČOVÝ KURZ - pokročilí, od 14.00 v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!