Aktuality

11. 12. JÓGA PRO SENIORY od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

11. 12. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - začátečníci - od 12.00 do 13.00 h v KC Louka

11. 12. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00, od 13.00 do 14.00 a od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

11. 12. VÁNOČNÍ DEKORACE A DÁRKY - vernisáž výstavy - od 13.00 h v KC Louka

11. 12. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

12. 12. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.30 do 12.00 h v KC Prádelna

12. 12. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

12. 12. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Louka

12. 12.. ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

12. 12. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 11.00 do 12.30 h v KC Prádelna

12. 12. NĚMECKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

12. 12. iČAJOVNA PRO SENIORY - od 11.00 do 11.30 h v KC Louka  

12. 12. TAI CHI PRO SENIORY - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

12. 12. BULHARSKÉ VÁNOCE - vánoční zvyky a tradice v Bulharsku - od 16.00 h v KC Prádelna

13. 12. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 9.00 do 9.55 a od 10.00 do 10.55 h v KC Louka

13. 12. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

13. 12. ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

13. 12. PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ A KONCERT - od 14.00 h v KC Prádelna

13. 12. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

13. 12. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

13. 12. NĚMČINA PRO SENIORY - od 11.00 do 12.00 a od 12.00 do13.00 h v KC Louka

14. 12. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.30 do 12.00 h v KC Prádelna

14. 12. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

14. 12. ALEŠ ULM "POZOR OPICE KRADOU!" - představení knihy a beseda s autorem - od 14.00 h v KC Louka

14. 12. ZAZPÍVEJTE SI S NÁMI - hudební odpoledne nejen pro seniory, tentokrát na téma "Advent" - od 15.00 h v KC Prádelna

15. 12. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 h v KC Louka 

16. 12. VÁNOCE ZDARMA - přijďte "nakoupit" zdarma - od 10.00 do 16.00 h v KC Prádelna

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!