Aktuality

20. 5. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

20. 5. JÓGA PRO SENIORY - od 9.30 do 10.30 h / od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

20. 5. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h / od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

20. 5. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

20. 5. POČÍTAČOVÉ KURZY - od 11.30 h v KC Louka

20. 5. KURZ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - od 9.30 do 10.30 h a od 10.30 do 11.30 h v KC Louka

20. 5. DNY PRAHY 5: Barokní večer s houslemi, violoncelem a klavírem - od 19.30 h v KC Prádelna

21. 5. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

21. 5. ANGLIČTINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h / pokročilí od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

21. 5. NĚMČINA PRO SENIORY - pokročilí od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

21. 5. NĚMECKÁ KONVERZACE - pokročilí od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

21. 5. ANGLIČTINA - PROCVIČOVÁNÍ - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

21. 5. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ / JÓGA PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 h a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

21. 5. TAI-CHI PRO SENIORY - od 12.30 do 13.30 h a od 13.30 do 14.30 h v KC Prádelna

21. 5. NĚMČINA PRO SENIORY - začátečníci od 13.00 do 14.00 h / pokročilí od 14.15 do 15.15 h v KC Louka

21. 5. TVŮRČÍ KURZ - výroba květinové brože - od 10.00 do 12.30 h v KC Louka

21. 5. DNY PRAHY 5: Alžbětinská serenáda - od 19.30 h v KC Prádelna

22. 5. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

22. 5. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 10.00 do 11.00 h a od 11.15 do 12.15 h v KC Louka

22. 5. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

22. 5. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 11.00 do 12.00 h / od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

22. 5. iKAVÁRNA - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

22. 5. DNY PRAHY 5: Populární a virtuózní zastavení - od 19.30 h v KC Prádelna

23. 5. NĚMČINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

23. 5. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

23. 5. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

23. 5. CVIČENÍ S LUCKOU - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

23. 5. VYCHÁZKA - VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV - sraz v 13.30 h u baziliky sv. Petra a Pavla

23. 5. IZRAEL - povídání především o Jeruzalémě a okolí - od 14.00 h v KC Prádelna

24. - 25. 5. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - od 14.00 do 22.00 h a od 8.00 do 14.00 h v KC Prádelna

24. 5. POČÍTAČOVÝ KURZ - pokročilí od 14.00 do 15.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!