Aktuality

14. 1. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

14. 1. POČÍTAČOVÝ KURZ - začátečníci od 9.00 do 10.00 h / středně pokročilí od 10.05 do 11.05 h v KC Louka

14. 1. JÓGA PRO SENIORY - od 9.30 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

14. 1. VÝTVARNÝ KURZ - kresba tvaru, předmět - od 11.15 do 13.15 h v KC Louka

14. 1. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

14. 1. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h / od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

15. 1. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

15. 1. ANGLIČTINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h / pokročilí od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

15. 1. DÍLNIČKA KUTIL - výroba stojánku na ubrousky - od 10.00 h v KC Louka

15. 1. NĚMČINA PRO SENIORY - pokročilí od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

15. 1. NĚMECKÁ KONVERZACE - pokročilí od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

15. 1. ANGLIČTINA - PROCVIČOVÁNÍ - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

15. 1. TAI-CHI PRO SENIORY - od 12.30 do 13.30 h a od 13.30 do 14.30 h v KC Prádelna

15. 1. JÓGA (STABILIZAČNÍ CVIČENÍ) PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 h a od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

15. 1. TVŮRČÍ DÍLNA - zvířátka z ruliček - výtvarná dílna pro děti a jejich doprovod, od 16.00 h v KC Prádelna

16. 1. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

16. 1. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 10.00 do 11.00 h a od 11.15 do 12.15 h v KC Louka

16. 1. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

16. 1. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU - od 11.00 do 12.00 h / od 12.00 do 13.00 h / od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

16. 1. KURZ OVLÁDÁNÍ SMARTPHONU PRO SENIORY - od 13.00 do 14.00 h a od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

16. 1. iKAVÁRNA - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

16. 1. ORIENTÁLNÍ TANEC PRO ŽENY - od 19.00 h v KC Prádelna

17. 1. ANGLIČTINA - mírně pokročilí od 8.30 do 10.00 h / pokročilí od 10.15 do 11.30 / začátečníci od 11.45 do 12.45 h v KC Louka

17. 1. NĚMČINA PRO SENIORY - začátečníci od 9.00 do 10.00 h v KC Prádelna

17. 1. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.00 do 12.00 h v KC Prádelna

17. 1. ANGLICKÁ KONVERZACE - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

17. 1. PILATES & STREČING PRO SENIORY - od 12.00 do 13.00 h v KC Prádelna

17. 1. CVIČENÍ S LUCKOU - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

17. 1. STABILIZAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 h a od 15.00 do 16.00 h v KC Prádelna

17. 1. SETKÁNÍ S DEKORATÉRKOU - tisk na textil - od 13.00 h v KC Louka

18. 1. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

18. 1. POČÍTAČOVÝ KURZ - pokročilí - od 14.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!