Aktuality

16. 10. JÓGA PRO SENIORY od 10.00 do 11.00 a od 11.00 do 12.00 h v KC Prádelna

16. 10. I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT - prostor pro setkání a zahrání si společenských her - od 11.00 do 12.00 h v KC Louka

16. 10. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - začátečníci - od 12.00 do 13.00 h v KC Louka

16. 10. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU PRO SENIORY - od 12.00 do 13.30, od 13.00 do 14.00 a od 14.00 do 15.00 h v KC Prádelna

16. 10. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

16. 10. PROJEKT OSVĚTIM - zahájení výstavy projektu studentů SPŠS - od 16.30 h v KC Prádelna

17. 10. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.30 do 12.00 h v KC Prádelna

17. 10. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

17. 10. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 10.00 do 11.00 h v KC Louka

17. 10. ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

17. 10. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 11.00 do 12.30 h v KC Prádelna

17. 10. NĚMECKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.30 do 12.00 h v KC Prádelna

17. 10. iČAJOVNA PRO SENIORY - od 12.15 do 14.00 h v KC Louka 

17. 10. TAI CHI PRO SENIORY - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

17. 10. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 h v KC Louka

18. 10. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 9.00 do 9.55 a od 10.00 do 10.55 h v KC Louka

18. 10. ANGLICKÁ KONVERZACE PRO SENIORY - od 10.00 do 12.00 h v KC Prádelna

18. 10. NĚMČINA PRO SENIORY - od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

18. 10. KURZ PRÁCE S PC A DIGITÁLNÍ TECHNIKOU PRO SENIORY - od 12.00 do 13.30, od 13.00 do 14.00 h v KC Prádelna

18. 10. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 h v KC Prádelna

18. 10. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 16.00 h v KC Prádelna

18. 10. NĚMČINA PRO SENIORY - od 11.00 do 12.00 a od 12.00 do13.00 h v KC Louka

19. 10. MARIETTA - taneční soubor seniorů - od 9.30 do 12.00 h v KC Prádelna

19. 10. ANGLIČTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00 h v KC Prádelna

19. 10. HUDEBNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY - od 14.00 h v KC Louka

19. 10. ZAZPÍVEJTE SI NÁMI - hudební odpoledne nejen pro seniory - od 15.00 h v KC Prádelna

20. 10. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - pokročilí - od 14.00 do 15.00 h v KC Louka

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!