Aktuality

22. 5. JÓGOVÁ CVIČENÍ PRO SENIORY I - III - od 8.30 do 9.30 / od 9.45 do 10.45 / od 11.00 do 12.00 hod KC Prádelna

22. 5. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.30 hod KC Prádelna 

22. 5. POHYBOVKY - od 10.00 do 11.00 hod KC Konírna

22. 5. KULTURNÍ KUKÁTKO V KONÍRNĚ - od 11.30 do 13.00 hod KC Konírna

22. 5. ANGLIČTINA - KONVERZACE NA VYBRANÉ TÉMA - od 10.00 do 11.30 hod KC Prádelna

22. 5. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 hod KC Prádelna

22. 5. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - úplní začátečníci - od 12.00 do 13.00 hod KC Prádelna

22. 5. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - pokročilí - od 13.00 do 14.00 hod KC Prádelna

22. 5. ŠPANĚLŠTINA - od 13.00 hod KC Louka

22. 5. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - začátečníci a mírně pokročilí - od 14.00 do 15.00 hod KC Prádelna

22. 5. CVIČENÍ PRO SENIORY A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 13.00 do 17.00 hod KC Konírna

23. 5. POČÍTAČOVÉ KURZY - 1. skupina od 8.30 do 9.15 / 2. skupina od 9.15 do 10.00 / 3. skupina od 10.15 do 11.00 / 4. skupina od 11.15 do 12.00 hod KC Louka

23. 5. MARIETTA - od 9.00 do 12.00 hod KC Prádelna

23. 5. ANGLIČTINA - začátečníci/mírně pokročilí od 8.30 do 10.30 hod KC Prádelna

23. 5. ANGLIČTINA - pokročilí od 9.40 do 11.00 / od 11.00 do 12.30 hod KC Prádelna

23. 5. KREATIVITA V KONÍRNĚ - od 13.00 do 15.00 hod KC Konírna

23. 5. RELAXAČNÍ CHŮZE - od 10.00 do 11.00 hod KC Konírna

23. 5. PRÁCE SE SMARTPHONEM I - začátečnícií od 11.00 do 12.00 hod KC Prádelna

23. 5. PRÁCE SE SMARTPHONEM II/III- mírně pokročilí od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 hod KC Prádelna

23. 5. PRÁCE SE SMARTPHONEM III - iPhone od 14.00 do 15.00 hod KC Prádelna

23. 5. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ I - od 12.00 do 13.00 hod KC Prádelna

23. 5. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ II - III - od 13.00 do 14.00 / od 14.00 do 15.00 hod KC Prádelna

23. 5. ENGLISH TEA - zábavná anglická konverzace - od 14.00 do 15.00 hod KC Konírna

23. 5. ANGLICKÁ KONVERZACE I - od 10.00 do 12.00 hod KC Prádelna

24. 5. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY I / II - od 10.00 / 11.00 hod KC Prádelna

24. 5. SPORTOVNÍ CHŮZE S HŮLKAMI - od 10.00 hod KC Konírna

24. 5. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 10.00 do 11.00 hod KC Louka

24. 5. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - začátečníci - od 11.00 do 12.00 hod KC Prádelna

24. 5. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - opakovací kurz - od 12.00 do 13.00 hod KC Prádelna

24. 5. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - poradna - od 13.00 do 14.00 hod KC Prádelna

24. 5. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 hod KC Prádelna

24. 5. VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ - od 13.00 hod KC Louka

24. 5. DESKOVÉ HRY - od 14.00 hod KC Louka

24. 5. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 hod KC Prádelna

25. 5. MARIETTA - od 9.00 do 12.00 hod KC Prádelna

25. 5. ANGLICKÁ KONVERZACE II - od 10.00 do 11.30 hod KC Prádelna

25. 5. ANGLIČTINA - mírně pokročilí od 10.00 / pokročilí od 11.00 / začátečníci od 13.00 / konverzace od 14.00 hod KC Louka

25. 5. RELAXAČNÍ TANEC PRO ŽENY - od 10.00 hod KC Konírna

25. 5. PRAŽSKÝ HRAD A ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU - vycházka pro seniory. sraz v 13.00 na tam. zast. Pražský hrad

25. 5. CVIČENÍ VŠEMI SMYSLY - od 14.00 do 15.00 hod KC Konírna

25. 5. CVIČENÍ PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 hod KC Konírna

26. 5. WORSHOP MALBY - od 9.00 hod KC Louka

26. 5. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY III - od 10.00 do 11.00 hod KC Prádelna

26. 5. TRÉNINK PAMĚTI - od 10.00 do 11.00 hod spol. místnost Raudnitzova domu

26. 5. INTERNETOVÁ PORADNA - od 12.30 do 13.30 hod KC Konírna

26. 5. POČÍTAČOVÝ KURZ - POKROČILÍ - od 14.00 do 15.00 hod KC Konírna


PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.

mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz


Vítejte

na stránkách příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, domy s pečovatelskou službou, wellness centra pro seniory, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna, Louka a Konírna, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz dětských skupin.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!