Aktuality

20. 9. PRÁCE S TABLETEM - skupina A (od 8.30 do 11.30 v KC Louka) 

20. 9. JÓGOVÁ CVIČENÍ PRO SENIORY - skupiny I - III  (od 8.30 do 12.00 v KC Prádelna) 

20. 9. ŠPANĚLŠTINA (od 9.00 do 10.30 v KC Prádelna) 

20. 9. KUTILSKÉ DÍLNY PRO SENIORY (od 11.00 v KC Louka)  

20. 9. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY (od 12.00 do 15.00 v KC Prádelna) 

20. 9. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - skupiny I - III (od 12.00 do 15.00 v KC Prádelna) 

21. 9. ANGLIČTINA - skupiny I - II  (od 8.00 do 10.30 v KC Prádelna)

21. 9. POČÍTAČOVÉ KURZY - skupiny I - III  (od 8.30 do 11.30 v KC Louka)  

21. 9. MARIETTA - seniorský taneční soubor  (od 9.00 do 12.00 v KC Prádelna) 

21. 9. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  (od 9.00 do 10.30 v KC Prádelna) 

21. 9. ANGLIČTINA - skupina III  (od 11.00 do 12.30 v KC Prádelna) 

21. 9. KURZ PRÁCE S TABLETEM (od 11.00 do 13.00 v KC Prádelna) 

21. 9. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY - skupiny I - II  (od 12.00 do 14.00 v KC Prádelna) 

21. 9. KURZ PRÁCE S MOBILNÍM TELEFONEM  (od 13.00 do 15.00 v KC Prádelna) 

21. 9. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - skupina III  (od 14.00 do 15.00 v KC Prádelna) 

21. 9. CVIČENÍ ČCHI-KUNG  (od 16.00 do 17.30 v KC Prádelna) 

22. 9. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - skupiny I - III (od 8.30 do 11.30 v KC Louka) 

22. 9. ANGLICKÁ KONVERZACE - skupina I  (od 10.00 do 12.00 v KC Prádelna)

22. 9. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - skupiny IV - VI (od 11.00 do 14.00 v KC Prádelna)

22. 9. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY (od 12.00 do 15.00 v KC Prádelna)

22. 9.VZPOMÍNKY NA JANA KOTĚRU (od 13.00 v KC Louka) 

22. 9. ZÁŘIJOVÝ SWAP - výměnný bazar pro veřejnost (od 13.00 do 17.00 v KC Prádelna)

23. 9. ANGLICKÁ KONVERZACE - skupina III  (od 10.00 do 12.00 v KC Prádelna)

23. 9. ANGLICKÁ KONVERZACE - skupina II  (od 10.30 do 12.00 v KC Prádelna)

23. 9. ANGLIČTINA - skupiny I - IV  (od 11.00 do 12.30 v KC Prádelna) 

23. 9. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY (od 12.00 do 15.00 v KC Prádelna)

23. 9. EXKURZE DO PIVOVARU STAROPRAMEN (od 14.00)

24. 9. POČÍTAČOVÉ KURZY - skupina III  (od 14.00 do 15.00 v KC Louka)

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.
telefon: 257 318 995
mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 

Vítejte

na stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné  informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, Dům s pečovatelskou službou, střediska osobní hygieny, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna a Louka, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz jeslí.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!