Aktuality

25. 9. JÓGOVÁ CVIČENÍ I/II/III - 8.30 - 9.30/9.45 - 10.45/11.00 - 12.00 hod, KC Prádelna

25. 9. ŠPANĚLŠTINA - 9.00 - 10.30 hod, KC Prádelna

25. 9. ANGLIČTINA IV - středně pokročilí - 9.00 - 10.00 hod, KC Prádelna

25. 9. iČAJOVNA - 10.00 - 12.00 hod, KC Louka

25. 9. ANGLIČTINA IV - mírně pokročilí - 10.30 - 12.00 hod, KC Prádelna

25. 9. KURZ PRÁCE S PC - úplní začátečníci - 11.00 - 12.00 hod, KC Prádelna

25. 9. KURZ PRÁCE S PC - opakovací kurz - 12.00 - 13.00/13.00 - 14.00 hod, KC Prádelna

25. 9. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - 12.00 - 15.00 hod, KC Prádelna

25. 9. ŠPANĚLŠTINA - od 13.00 hod, KC Louka

25. 9. CVIČENÍ PRO SENIORY A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - 13.00 - 17.00 hod, KC Konírna

26. 9. ANGLIČTINA I - mírně pokročilí - 8.00 - 8.45 hod, KC Prádelna

26. 9. ANGLIČTINA II - středně pokročilí - 8.50 - 9.50 hod, KC Prádelna

26. 9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ WELLNESS CENTRA RAUDNITZŮV DŮM - 9.00 - 12.00 hod

26. 9. ANGLIČTINA III - pokročilí - 9.55 - 11.00 hod, KC Prádelna

26. 9. POČÍTAČOVÉ KURZY/MOBIL I/II - 9.00 - 10.00/10.45 - 11.00 hod, KC Louka

26. 9. MARIETTA - 9.00 - 12.00 hod, KC Prádelna

26. 9. ANGLIČTINA, KONVERZACE - od 10.00 hod, KC Louka

26. 9. ANGLICKÁ KONVERZACE II - 11.00 - 12.30 hod, KC Prádelna

26. 9. POHYBOVKY S KLÁROU - 10.00 - 11.00 hod, KC Konírna

26. 9. KULTURNÍ KUKÁTKO V KONÍRNĚ - 11.30 - 13.00 hod, KC Konírna

26. 9. KREATIVITA V KONÍRNĚ - ŠIJEME PRO RADOST - 13.30 - 15.00 hod, KC Konírna

26. 9. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ I - 12.00 - 13.00 hod, KC Prádelna

26. 9. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ III/IV - 13.00 - 14.00/14.00 - 15.00 hod, KC Prádelna

26. 9. ENGLISH TEA - 14.00 - 15.00 hod, KC Konírna

27. 9. TRÉNINKY PAMĚTI I/II - od 9.00/od 10.00 hod, KC Louka

27. 9. ANGLICKÁ KONVERZACE I - 10.00 - 12.00 hod, KC Prádelna

27. 9. KURZ PRÁCE S PC - úplní začátečníci - 11.00 - 12.00 hod, KC Prádelna

27. 9. KURZ PRÁCE S PC - opakovací kurz - 12.00 - 13.00 hod, KC Prádelna

27. 9. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 a 15.00 hod, KC Prádelna

27. 9. iKAVÁRNA - 13.00 - 14.00 hod, KC Prádelna

27. 9. TRÉNINK PAMĚTI - 13.00 - 14.00 hod, KC Prádelna

27. 9. O SVÁTKU SV. VÁCLAVA A SVATOVÁCLAVSKÉM POSVÍCENÍ - od 13.00 hod, KC Louka

27. 9. ČAJOVÁNÍ - od 13.00 hod, KC Konírna

27. 9. DESKOVÉ HRY - od 14.00 hod, KC Louka

27. 9. SWAP KNIH - 14.00 - 17.00 hod, KC Prádelna

29. 9. TRÉNINK PAMĚTI - 10.00 - 11.00 hod, KC Konírna

29. 9. INTERNETOVÁ PORADNA - 12.30 - 13.30 hod, KC Konírna


PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.

mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz


Vítejte

na stránkách příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, domy s pečovatelskou službou, wellness centra pro seniory, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna, Louka a Konírna, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz dětských skupin.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!