Aktuality

26. 9. JÓGOVÁ CVIČENÍ PRO SENIORY I - III - od 8.30 do 9.30 / od 9.45 do 10.45 / od 11.00 do 12.00 hod KC Prádelna

-

26. 9. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.30 hod KC Prádelna 

-

26. 9. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 hod KC Prádelna

-

26. 9. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - úplní začátečníci - od 12.00 do 13.00 hod KC Prádelna

-

26. 9. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - pokročilí - od 13.00 do 14.00 hod KC Prádelna

-

26. 9. ŠPANĚLŠTINA - od 13.00 hod KC Louka

-

26. 9. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - začátečníci a mírně pokročilí - od 14.00 do 15.00 hod KC Prádelna

-

26. 9. CVIČENÍ PRO SENIORY A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 13.00 do 17.00 hod KC Konírna
-

27. 9. POČÍTAČOVÉ KURZY - 1. skupina od 8.30 do 9.15 / 2. skupina od 9.15 do 10.00 / 3. skupina od 10.15 do 11.00 / 4. skupina od 11.15 do 12.00 hod KC Louka

-

27. 9. MARIETTA - od 9.00 do 12.00 hod KC Prádelna

-

27. 9. ANGLIČTINA - začátečníci/mírně pokročilí od 8.30 do 10.30 hod KC Prádelna

-

27. 9. ANGLIČTINA - pokročilí od 9.40 do 11.00 / od 11.00 do 12.30 hod KC Prádelna

-

27. 9. PRÁCE S TABLETEM - mírně pokročilí od 11.00 do 11.45 hod KC Prádelna

-

27. 9. PRÁCE SE SMARTPHONEM - úplní začátečníci od 12.00 do 13.00 hod KC Prádelna

-

27. 9. PRÁCE SE SMARTPHONEM - začátečníci/mírně pokročilí od 13.00 do 14.00 hod KC Prádelna

-

27. 9. PRÁCE SE SMARTPHONEM - pokročilí od 14.00 do 15.00 hod KC Prádelna

-

27. 9. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ I - od 12.00 do 13.00 hod KC Prádelna

-

27. 9. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ II - III - od 13.00 do 14.00 / od 14.00 do 15.00 hod KC Prádelna

-

29. 9. MARIETTA - od 9.00 do 12.00 hod KC Prádelna

-

29. 9. CVIČENÍ PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 hod KC Konírna

-

30. 9. POČÍTAČOVÉ KURZY - pokročilí - od 14.00 do 15.00 hod KC Louka

-


PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.

mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz 


Vítejte

na stránkách příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, domy s pečovatelskou službou, wellness centra pro seniory, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna, Louka a Konírna, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz dětských skupin.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!