Aktuality

20. 3. JÓGOVÁ CVIČENÍ PRO SENIORY I - III - od 8.30 do 9.30 / od 9.45 do 10.45 / od 11.00 do 12.00 hod KC Prádelna

20. 3. ŠPANĚLŠTINA PRO SENIORY - od 9.00 do 10.30 hod KC Prádelna 

20. 3. TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY - od 10.30 do 11.30 hod KC Prádelna 

20. 3. POHYBOVKY - od 10.00 do 11.00 hod KC Konírna

20. 3. ŘEMESLNÝ WORKSHOP/VÝROBA DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ - od 10.00 hod KC Louka

20. 3. iČAJOVNA - od 10.00 do 12.00 hod KC Louka

20. 3. KULTURNÍ KUKÁTKO V KONÍRNĚ - od 11.30 do 13.00 hod KC Konírna

20. 3. ANGLIČTINA - KONVERZACE NA VYBRANÉ TÉMA - od 10.00 do 11.30 hod KC Prádelna

20. 3. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 hod KC Prádelna

20. 3. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - úplní začátečníci - od 12.00 do 13.00 hod KC Prádelna

20. 3. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - pokročilí - od 13.00 do 14.00 hod KC Prádelna

20. 3. ŠPANĚLŠTINA - od 13.00 hod KC Louka

20. 3. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - začátečníci a mírně pokročilí - od 14.00 do 15.00 hod KC Prádelna

20. 3. 2. CVIČENÍ PRO SENIORY A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 13.00 do 17.00 hod KC Konírna

21. 3. POČÍTAČOVÉ KURZY - 1. skupina od 8.30 do 9.15 / 2. skupina od 9.15 do 10.00 / 3. skupina od 10.15 do 11.00 / 4. skupina od 11.15 do 12.00 hod KC Louka

21. 3. MARIETTA - od 9.00 do 12.00 hod KC Prádelna

21. 3. ANGLIČTINA - začátečníci/mírně pokročilí od 8.30 do 10.30 hod KC Prádelna

21. 3. ANGLIČTINA - pokročilí od 9.40 do 11.00 / od 11.00 do 12.30 hod KC Prádelna

21. 3. RELAXAČNÍ CHŮZE - od 10.00 do 11.00 hod KC Konírna

21. 3. PRÁCE SE SMARTPHONEM I - začátečnícií od 11.00 do 12.00 hod KC Prádelna

21. 3. PRÁCE SE SMARTPHONEM II/III- mírně pokročilí od 12.00 do 13.00 / od 13.00 do 14.00 hod KC Prádelna

21. 3. KREATIVITA V KONÍRNĚ - tvůrčí setkávání a společné tvoření a šití - od 12.30 do 15.00 hod KC Konírna

21. 3. PRÁCE SE SMARTPHONEM III - iPhone od 14.00 do 15.00 hod KC Prádelna

21. 3. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ I - od 12.00 do 13.00 hod KC Prádelna

21. 3. VYCHÁZKY SE VZPOMÍNKOU/RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ - od 13.30 hod

21. 3. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ II - III - od 13.00 do 14.00 / od 14.00 do 15.00 hod KC Prádelna

21. 3. ENGLISH TEA - zábavná anglická konverzace - od 14.00 do 15.00 hod KC Konírna

22. 3. ANGLICKÁ KONVERZACE I - od 10.00 do 12.00 hod KC Prádelna

22. 3. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY I / II - od 10.00 / 11.00 hod KC Prádelna

22. 3. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - od 10.00 do 11.00 hod KC Louka

22. 3. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - začátečníci - od 11.00 do 12.00 hod KC Prádelna

22. 3. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - opakovací kurz - od 12.00 do 13.00 hod KC Prádelna

22. 3. KURZ PRÁCE S PC PRO SENIORY - poradna - od 13.00 do 14.00 hod KC Prádelna

22. 3. STOLNÍ TENIS PRO SENIORY - od 12.00 do 15.00 hod KC Prádelna

22. 3. SPORTOVNÍ CHŮZE S HŮLKAMI - od 10.00 hod KC Konírna

22. 3. DESKOVÉ HRY NA LOUCE - od 14.00 hod KC Louka

22. 3. VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - HIERONYMUS BOSCH - Pu-erh - od 10.00 hod KC Konírna

22. 3. iKAVÁRNA PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 hod KC Prádelna

22. 3. KOUZELNÉ KVĚTIN Z PAPÍRU - Pryskyřník - od 13.00 hod KC Louka

23. 3. MARIETTA - od 9.00 do 12.00 hod KC Prádelna

23. 3. ANGLICKÁ KONVERZACE II - od 10.00 do 11.30 hod KC Prádelna

23. 3. ANGLIČTINA - mírně pokročilí od 10.00 / pokročilí od 11.00 / začátečníci od 13.00 / konverzace od 14.00 hod KC Louka

23. 3. RELAXAČNÍ TANEC PRO ŽENY - od 10.00 hod KC Konírna

23. 3. CVIČENÍ VŠEMI SMYSLY - od 13.00 hod KC Konírna

23. 3. CVIČENÍ PRO SENIORY - od 14.00 do 15.00 hod KC Konírna

24. 3. "DENÍK" - PROCHÁZKY PRAHOU - sraz v 10.00 hod na tram. z. Biskupcova

24. 3. ZDRAVOTNÍ GYMNASTIKA PRO SENIORY III - od 10.00 do 11.00 hod KC Prádelna

24. 3. POČÍTAČOVÉ KURZY - pokročilí od 14.00 do 15.00 hod KC Louka


PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP Praha 5, p.o.

mobil:   775 788 994
e-mail:  volechova@csop5.cz


Vítejte

na stránkách příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky.

Naším  posláním je podporovat soběstačnost,  poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy  jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup  ke klientovi,  respektování jeho  práv a  včasnost zajištění služby. Zároveň nabízíme i služby, které podporují zdravý životní styl, aktivní využívání volného času a celoživotní vzdělávání.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, domy s pečovatelskou službou, wellness centra pro seniory, byty s pečovatelskou službou a Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením. Dále provozuje Komunitní centra Prádelna, Louka a Konírna, která zajišťují komunitní,  kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií.  Veškeré aktivity komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz dětských skupin.

Věříme, že naše nabídka Vám pomůže při řešení Vaší situace a těšíme se na Vás!