Adéla Rozálie Mokrá
vedoucí pečovatelské služby

Monika Vybíhalová
koordinátorka pečovatelské služby

Martina Adámková
koordinátorka pečovatelské služby

Daniela Chodounská
koordinátorka pečovatelské služby

Mgr. Karina Dušková
sociální pracovnice

Bc. Vít Palacký, DiS.
sociální pracovník

Zdeňka Blatská, DiS.
sociální pracovnice

Diana Letko
koordinátorka pečovatelské služby

Nahoru