Pobytová odlehčovací služba - Dům sociálních služeb


Dům sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou (dále jen DSS) je registrovaným zařízením pro odlehčovací služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který poskytuje krátkodobé a dlouhodobé pobyty pro seniory od 60-ti let věku. 

Kapacita zařízení je 27 lůžek, nabízíme 1-3 lůžkové pokoje a 1-2 lůžkové apartmány s WC a sprchou na pokoji. 

Na Neklance 15
150 00 Praha 5

Zobrazit na mapě

Videoprohlídka DSS Na Neklance 15

Kontakty


Příjem žádostí:
Zuzana Hrubá, Dis
– sociální pracovnice
socialnipracovnikdss@csop5.cz, tel. 775 788 004

Mgr. Václav Váňa – vedoucí DSS
vana@csop5.cz, tel. 775 070 102

Jitka Kaněrová – vedoucí přímé péče
kanerova@csop5.cz, tel. 725 950 633

Lukáš Trejbal – aktivizační pracovník
trejbal@csop5.cz, tel. 775 788 930

pracovní doba: Po-Út-Čt 7:30 – 16:00 h, St 7:30 – 17:00 h, Pá 7:30 – 15:00 h

Zdravotní sestry - Domácí péče Marie Jarošové (www.domacipece-jarosova.cz)
dss@csop5.cz, tel. 775 788 949

Pracovní doba: Po – Ne 7:00 – 19:00 h

Informace


Služba je v rozsahu:
- podpora a pomoc v oblasti péče o vlastní osobu
- celodenní stravování
- ubytování po dobu od 3 dnů do 3 měsíců s možností prodloužení
- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí
- aktivizační činnosti (trénování paměti, kondiční cvičení)
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výlety, návštěvy galerií, muzeí, koncerty)

Doplňkové služby - pedikúra, kadeřnické služby, masáže

Klienti odlehčovací služby mohou využít službu Taxík Maxík

Dům sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou
Na Neklance 15, Praha 5

Pro zájemce: 
Žádost o přijetí k dočasnému pobytu spolu s vyplněným zdravotním záznamem přijímají sociální pracovnice DSS nebo vedoucí DSS /viz. kontakty/ Tato žádost je k dispozici přímo v zařízení, nebo ke stažení na internetových stránkách CSOP 5 /záložka formuláře/. Klienti jsou k pobytu přijímáni na základě Smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby, jejímuž uzavření předchází sociální šetření sociální pracovnicí přímo u žadatele.

Ubytování:

Kapacita zařízení je 27 lůžek, nabízíme 1- 3 lůžkové pokoje a apartmány s WC a sprchou na pokoji.

Důležité vědět:

Pro koho je služba určena

  • senioři od 60 let věku, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby
  • péče je poskytnuta seniorovi, který částečně omezen v soběstačnosti

Službu nemůžeme poskytnout

  • zájemci, který je zcela imobilní
  • zájemci, který trpí akutní formou infekčního onemocnění, je závislý na alkoholu či jiných návykových látkách
  • zájemci, kterému je diagnostikována závažná duševní nemoc (př. Alzheimerova nemoc, těžká forma demence ...)

Cena služby   

Zdravotní péče

  • zdravotní péči poskytujeme formou Domácí péče Marie Jarošové (www.domacipece-jarosova.cz), která je hrazená zdravotními pojišťovnami a probíhá ve spolupráci s praktickými lékaři klientů.

  • zařízení spolupracuje s externí lékařkou MUDr. Macháčkovou

Pečovatelská služba

  • zajišťuje ošetřovatelský personál 24 hodin denně 7 dní v týdnu

Délka pobytu v odlehčovací službě

  • dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. od 3 dnů do 3 měsíců (v mimořádných a odůvodněných důvodech případně s možností prodloužení)

                                          

První kontakt s pracovníkem DSS

  • žádosti přijímají sociální pracovnice (e-mail: socialnipracovnikdss@csop5.cz, tel.: 775 788 004), které si se zájemce o službu domlouvají provedení sociálního šetření v domácnosti či zdravotnickém zařízení aj.

Všichni pracovníci DSS splňují podmínky odborného vzdělání podle zákona 108/2006 Sb. a řídí se standardy kvality o poskytování sociálních služeb.

Nahoru