Dům sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou
Na Neklance 15, Praha 5
telefon: 251 551 626
mobil: 775 788 004

kontaktní pracovník:
Mgr. Václav Váňa - vedoucí Domu sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou
mobil: 775 070 102
e-mail: vana@csop5.cz

Žádosti zasílejte přímo sociální pracovnici paní Hrubé: socialnipracovnikdss@csop5.cz, tel.: 775 788 004.

Videoprohlídka DSS Na Neklance 15

Dům sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou (dále jen DSS) je registrovaným zařízením pro odlehčovací služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který poskytuje krátkodobé a dlouhodobé pobyty pro seniory od 60-ti let věku.

Cílem této služby je poskytovat sociálně ošetřovatelskou péči seniorům odkázaným na pomoc druhé osoby nebo rodiny tak, aby byl zajištěn jejich důstojný život. V rámci pobytu vytvářet klidné a bezpečné prostředí, zajistit mu nepřetržitou péči.
Péči poskytujeme i klientům částečně imobilním, inkontinentním a klientům trpícím lehkou formou demence.

Ubytování:
Kapacita zařízení je 27 lůžek, nabízíme 1- 3 lůžkové pokoje a apartmány s WC a sprchou na pokoji.

Ceny:
viz. Ceník základních činností

Žádost o přijetí k dočasnému pobytu přijímá sociální pracovnice DSS, nebo vedoucí DSS. Tato žádost je k dispozici přímo v zařízení, nebo ke stažení na internetových stránkách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, – DSS odlehčovací služby. Klienti jsou k pobytu přijímáni na základě Smlouvy o poskytnutí odlehčovacích služeb, jejímuž uzavření předchází sociální šetření sociální pracovnicí přímo u žadatele.

Klientům DSS jsou poskytovány tyto služby:
•pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
•pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
•strava nebo pomoc při zajištění stravy
•zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•sociálně terapeutické, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity
•pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Jako doplňkové služby mohou klienti využít službu pedikúra, masáže a kadeřnické služby.

Službu nemůžeme poskytnout:
Zájemci o přijetí do DSS, který je zcela imobilní, trpí akutní formou infekčního onemocnění, je závislý na alkoholu či jiných návykových látkách, nebo mu je diagnostikována závažná duševní choroba.

Zásady poskytování služeb klientům:
• Individuální přístup ke klientovi
• Spolupráce s klientem jako s partnerem
• Profesionální přístup pracovníků ke klientovi
• Respektování práv klientů a jejich důstojnosti

Všichni pracovníci DSS splňují podmínky odborného vzdělání podle zákona 108/2006 Sb. a řídí se standardy kvality o poskytování sociálních služeb.

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.