Pečovatelská služba
nám. 14. října 11, Praha 5
mobil: 725 014 751

kontaktní pracovnice:

Mgr. Karina Dušková, DiS. - sociální pracovnice
e-mail: duskova@csop5.cz

Dovážka obědů je zajišťována pečovatelskou službou na základě zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách a poskytuje se na základě Smlouvy o poskytování terénní pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, příspěvkovou organizací. Tato služba je určena klientům, kteří bydlí na území Městské části Praha 5.

Dodavatelem obědů je firma Aramark s.r.o. Pondělípátek je výběr ze dvou jídel. Klienti pečovatelské služby, kteří chtějí zajistit stravu na víkend a státní svátky, si mohou objednat chlazená jídla. Podmínkou dovozu obědů je poskytnutí vlastních jídlonosičů klientem.

Cena oběda je 71,- Kč, dovážka 30,- Kč, celkem 101,- Kč. 

Obědy si klienti objednávají na měsíc dopředu z jídelních lístků, které jsou k dispozici v tištěné formě poslední týden v měsíci. V případě zájmu k odběru jídelních lístků je platba 2,-Kč/kus nebo je lze na požádání zasílat e-mailem.