Pečovatelská služba
nám. 14. října 11, Praha 5
telefon: 257 318 995
mobil: 775 788 003

kontaktní pracovnice:

Monika Vybíhalová - koordinátorka pečovatelské služby
e-mail: vybihalova@csop5.cz

Bc. Dita Pešková - sociální pracovnice
e-mail: peskova@csop5.cz

Dovážka obědů je zajišťována pečovatelskou službou na základě zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách a poskytuje se na základě Smlouvy o poskytování terénní pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, příspěvkovou organizací. Tato služba je určena klientům, kteří bydlí na území Městské části Praha 5.

Dodavatelem obědů je firma Sodexo s.r.o. Pondělípátek je výběr ze dvou jídel. Klienti pečovatelské služby, kteří chtějí zajistit stravu na víkend a státní svátky, si mohou objednat chlazená jídla. Podmínkou dovozu obědů je poskytnutí vlastních jídlonosičů klientem.

 Cena oběda je 55,- Kč, dovážka 30,- Kč, celkem 85,- Kč. 

Obědy si klienti objednávají na měsíc dopředu z jídelních lístků, které jsou k dispozici v tištěné formě poslední týden v měsíci. V případě zájmu k odběru jídelních lístků je platba 2,-Kč/kus nebo je lze na požádání zasílat e-mailem.