Komunitní centrum Louka
U Královské louky 5, Praha 5
mobil: 775 788 006

kontaktní pracovník:
Ing. arch. Marika Čepková - aktivizační pracovnice
e-mail: kclouka@seznam.cz

 

Komunitní centrum Louka nabízí

  • Multifunkční komunikační prostor pro veřejnost
  • Vzdělávací a společenský program pro seniory - kurzy PC, tréninky paměti, tvořivé dílny apod.
  • Zázemí a prostor pro vlastní aktivity seniorů
  • Výtvarné workshopy, besedy a semináře
  • Místo pro setkávání a komunitní aktivity
  • Výstavní program
  • Spolupráce s NNO související s posláním komunitního centra


Podrobnou nabídku aktivit a aktuální program naleznete na webu KC Louka

Ceník pronájmu prostor KC Louka