Vedení organizace


Vedení organizace

Organizační struktura


Organizační struktura

Rozpočet organizace


Rozpočet organizace

Volná místa


Volná místa

„Pomoc je největším darem, který můžete dát.“ - Albert Schweitzer 

Vítejte,

na stránkách příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 5. Zde naleznete podrobné informace o nabídce našich poskytovaných služeb včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště. Profesionální tým našich zaměstnanců Vám velmi rád poradí, zodpoví Vaše dotazy, přivítá Vaše podněty či připomínky, nabídne spolupráci a pomoc. 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, domy a byty s pečovatelskou službou, Dům sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením, wellness centra pro seniory a dětské skupiny. 

A dále provozuje Komunitní centra Prádelna, Louka a Konírna, která nabízejí komunitní, kulturní, společenské, vzdělávací, umělecké a sportovní aktivity reflektující aktuální společenské potřeby napříč všemi generacemi. Veškeré programy komunitních center podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamocení a předsudkům stáří, podporují celoživotní vzdělávání, zdravý životní styl, aktivní využívání volného času. 

Naším posláním je podporovat soběstačnost, poskytovat podporu a pomoc všem těm, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou částečně či úplně odkázáni na pomoc jiných. Prioritou našich služeb je individuální přístup ke klientovi, respektování jeho práv a včasnost zajištění pomoci. 

Věříme, že naše nabídka Vás zaujme a pomůže Vám při řešení Vaší situace, těšíme se na Vás.

© 2024 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, náměstí 14. října 11, 150 00 Praha 5
e-mail: csop5@volny.cz

Nahoru