Pečovatelská služba
nám. 14. října 11, Praha 5
mobil: 775 788 003

 

Alena Vosáhlová - vedoucí pečovatelské služby
mobil: 774 244 794
e-mail: vosahlova@csop5.cz 

Pečovatelská služba - pracoviště Smíchov
nám. 14. října 11, Praha 5
mobil: 775 788 003Daniela Chodounská - koordinátorka pečovatelské služby
e-mail: chodounska@csop5.cz
Monika Vybíhalová - koordinátorka pečovatelské služby
e-mail: vybihalova@csop5.cz
Mgr. Karina Dušková, DiS. - sociální pracovnice
e-mail: duskova@csop5.cz

Pečovatelky vykonávají pečovatelské úkony denně (včetně víkendů a státních svátků) v časovém rozmezí 7.30 - 19.30 hod

Pracovní doba vedoucí, koordinátorek a sociálních pracovnic je v pondělí, úterý a čtvrtek od 7.30 do 16.00 hodin, ve středu od 7.30 do 17.00 hodin a v pátek od 7.30 do 15.00 hodin. 

Pečovatelská služba - pracoviště Barrandov
Poliklinika Barrandov
Krškova 807/21
152 00 Praha 5

Jana Kypěnová - koordinátorka pečovatelské služby
mobil: 775 788 078
e-mail: kypenova@csop5.cz

Zdeňka Blatská Dis. - sociální pracovnice
mobil: 775 788 002
e-mail: blatska@csop5.cz

Kancelář pečovatelské služby se nachází vedle zadního vchodu do Polikliniky Barrandov (u optiky)

Konzultační hodiny pro klienty, zájemce o službu a veřejnost:
pondělí   8.00 - 12.00 hod.  13.00 - 15.30 hod
středa    8.00 - 12.00 hod.   13.00 - 16.30 hod

Pečovatelská služba - pracoviště Plzeňská
Vila Áda
Plzeňská 174
150 00 Praha 5

Adéla Rozálie Mokrá - koordinátorka pečovatelské služby
mobil: 725 741 389
e-mail: mokra@csop5.cz

Zdeňka Blatská Dis. - sociální pracovnice
mobil: 775 788 002
e-mail: blatska@csop5.cz

Kancelář pečovatelské služby se nachází v objektu vily Áda, vchod je přímo z ulice Plzeňská, přízemí, výjezd výtahem jedno patro.

Konzultační hodiny pro klienty, zájemce o službu a veřejnost:
úterý     9.00 - 11.00 hod.  13.00 - 15.00 hod
čtvrtek    9.00 - 11.00 hod.  13.00 - 15.00 hod

O pečovatelské službě:

Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb. Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního a tělesného postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu lze objednat v provozních hodinách v kanceláři terénní pečovatelské služby: pondělí, úterý, čtvrtek od 7.30 do 16.00 hodin, ve středu od 7.30 do 17.00 hodin a v pátek od 7.30 do 15.00 hodin. Službu je možno si objednat osobně nebo telefonicky. Pečovatelská služba se poskytuje dle individuálních potřeb klientů od 7.30 – 19.30 hodin včetně sobot, nedělí a svátků.

Ceník úkonů pečovatelské služby:
Ceník úkonů pečovatelské služby

Podmínky poskytování služby:
- Pečovatelská služba se poskytuje na základě Smlouvy o poskytování terénní pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci.
- Úkony jsou poskytovány klientům, kteří bydlí na území Městské části Praha 5.
- Úhradu za úkony pečovatelské služby hradí klient.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:- 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - např. dovoz obědů
- pomoc při zajištění chodu domácnosti - např. dovoz nákupů
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovod klienta např. k lékaři, na úřady a zpět

Ke stažení:
Žádost o poskytování pečovatelské služby
Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby