Pečovatelská služba
nám. 14. října 11, Praha 5
telefon: 257 318 995
mobil: 775 788 003

kontaktní pracovnice:

Alena Vosáhlová - vedoucí pečovatelské služby
e-mail:vosahlova@csop5.cz

Daniela Chodounská - koordinátorka pečovatelské služby
e-mail: chodounska@csop5.cz

Monika Vybíhalová - koordinátorka pečovatelské služby
e-mail: vybihalova@csop5.cz

Martina Skálová - koordinátorka pečovatelské služby
e-mail: skalova@csop5.cz

Bc. Dita Pešková - sociální pracovnice
e-mail: peskova@csop5.cz

Mgr. Markéta Čechová - sociální pracovnice
e-mail:cechova@csop5.cz

Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb. Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního a tělesného postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu lze objednat v provozních hodinách v kanceláři terénní pečovatelské služby: pondělí, úterý, čtvrtek od 7,30 do 16,00 hodin, ve středu od 7,30 do 17,00 hodin a v pátek od 7,30 do 15,00 hodin. Službu je možno si objednat osobně nebo telefonicky. Pečovatelská služba se poskytuje dle individuálních potřeb klientů od 7,30 – 19,30 hodin včetně sobot, nedělí a svátků.

Podmínky poskytování služby:

  • Pečovatelská služba se poskytuje na základě Smlouvy o poskytování terénní pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci.
  • Úkony jsou poskytovány klientům, kteří bydlí na území Městské části Praha 5.
  • Úhradu za úkony pečovatelské služby hradí klient.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - např. dovoz obědů
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti - např. dovoz nákupů
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovod klienta např. k lékaři, na úřady a zpět

 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

Přehled úkonů

Úhrada za úkony

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

120,- Kč/hod.

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120,- Kč/hod.

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

120,- Kč/hod.

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120,- Kč/hod.

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

130,- Kč/hod.

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120,- Kč/hod.

3. pomoc při použití WC

120,- Kč/hod.

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

1. oběd: dodavatel SODEXO s.r.o.

48,- Kč/oběd

2. dovoz nebo donáška jídla

30,- Kč/úkon

3. pomoc při přípravě jídla a pití

120,- Kč/hod.

4. příprava a podání jídla a pití

120,- Kč/hod.

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

1. běžný úklid a údržba domácnosti

130,- Kč/hod.

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklid po malování

130,- Kč/hod.

3. donáška vody

130,- Kč/hod.

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

130,- Kč/hod.

5. běžné nákupy a pochůzky

100,- Kč/hod.

6. velký nákup do 15 kg, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

115,- Kč/úkon

7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

70,- Kč/1kg

8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

70,- Kč/1kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

130,- Kč/hod.

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

130,- Kč/hod.

Pokud  poskytování  výše  uvedených  úkonů,  včetně času nezbytného
k  jejich zajištění  netrvá  celou hodinu, výše  úhrady se poměrně krátí.
Účtován je vždy skutečně spotřebovaný čas k zajištění úkonů.

Fakultativní úkony (výběrové)

péče o domácí zvíře (např. krmení, venčení) 30,- Kč/15 min.
doprovod vozidlem pro klienty CSOP - Taxík Maxík 60,- Kč jedna jízda max. do 60 min.
přeprava doprovodné osoby klienta vozidlem pro kliety CSOP na žádost klienta - Taxík Maxík 60,- Kč jedna jízda max. do 60 min.
doprovod na procházku, do restaurace a na kulturní akce 130,- Kč/hod.
jídelníček 2,- Kč
denní dohled nad klientem 150,- Kč/hod

 

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby