Komunitní centrum Prádelna
Holečkova 3297/38a, Praha 5
telefon: 257 213 908
mobil: 603 289 675, 775 788 098

kontaktní pracovník:
Michael Čihák - vedoucí Komunitního centra Prádelna
e-mail: kcpradelna@seznam.cz

Komunitní centrum Prádelna nabízí

  • Multifunkční komunikační prostor pro nejširší veřejnost
  • Vzdělávací, kulturní a společenský program pro seniory
  • Zázemí a prostor pro vlastní aktivity seniorů
  • Volnočasové aktivity pro děti a mládež
  • Výtvarné workshopy, besedy a semináře
  • Místo pro setkávání a komunitní aktivity
  • Výstavní program Galerie Prádelna a koncerty
  • Spolupráci s NNO související s posláním komunitního centra

Podrobnou nabídku aktivit a aktuální program naleznete na internetové adrese www.kcpradelna.cz

Ceník pronájmu prostor KC Prádelna


Nahoru