Taxík Maxík
nám. 14. října 11, Praha 5
mobil: 720 022 972

Taxík Maxík  je služba určená k přepravě seniorů, zdravotně a tělesně postižených občanů MČ Praha 5 starších 35 let, kteří jsou klienty pečovatelské služby Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o.

Doprovod vozidlem Taxík Maxík je fakultativním  úkonem pečovatelské služby a provozujeme jej pouze v pracovních dnech. Vozidlo Taxík Maxík není taxi služba.

Podmínky poskytování služby: 

  • Pečovatelská služba se poskytuje na základě Smlouvy o poskytování terénní pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci.
  • Úkony jsou poskytovány klientům, kteří bydlí na území Městské části Praha 5.
  • Úhradu za úkony pečovatelské služby hradí klient.

Cena jedné jízdy na místo určení činí 60,- Kč, maximálně do 60 minut po hlavním městě Praze. 

Příjem objednávek je v pondělí, úterý čtvrtek 7,30 – 15,30 hodin, ve středu 7,30 – 16,30 hodin a v pátek 7,30 – 14,30 hodin.

Video ukázka - TAXÍK MAXÍK