Terénní pečovatelská služba - pracoviště Barrandov


Krškova 807/21 – Poliklinika Barrandov
Praha 5 - Barrandov

Zobrazit na mapě

Kontakty


Martina Adámkováadamkova@csop5.cz
koordinátorka pečovatelské služby
Tel.: 775 788 078

Zdeňka Blatská, DiS. – blatska@csop5.cz
sociální pracovnice
Tel.: 775 788 002

Informace


Terénní pečovatelskou službu poskytujeme denně (včetně víkendů a státních svátků) v časovém rozmezí 7.30 – 19.30.

Pracovní doba koordinátorky a sociální pracovnice je v pondělí, úterý a čtvrtek 7.30 - 16.00, ve středu 7.30 - 17.00 a v pátek 7.30 - 15.00.

Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb.

Konzultační hodiny


Pondělí: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 15.30
Středa: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30

O pečovatelské službě:

Pečovatelská služba je terénní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři nad 65 let), chronického onemocnění, zdravotního a tělesného postižení (osoby nad 35 let) a vícečetným rodinám s 3 a více dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu je možné si objednat u sociální pracovnice osobně v kanceláři pečovatelské služby, telefonicky nebo přes e-mailu.

Podmínky poskytování služby:

Pečovatelská služba je pro osoby, které mají faktický pobyt na území Městské části Prahy 5, a poskytuje se na základě Smlouvy o poskytování terénní pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5.

Poskytované úkony:

Pomoc při úkonech běžné péče o vlastní osobu

 • Pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a používání speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru a při přesunu na lůžko či vozík

Pomoc při osobní hygieně

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Dovoz obědů
 • Donáška jídla
 • Přichystání a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Běžný úklid a údržba
 • Běžné nákupy a pochůzky, velké nákupy do 15 kg
 • Praní a žehlení ložního a osobního prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovod do školského zařízení, k lékaři, na úřady a doprovod zpět

Ke stažení:
Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby
Ceník úkonů pečovatelské služby

JAK ZÍSKAT SLUŽBU 

1. Kontakt příslušného pracoviště – Zavolejte sociální pracovnici patřící pod příslušné pracoviště. Ta Vám vysvětlí, jak pečovatelská služba funguje, a zjistí, co od pečovatelské služby potřebujete. 

2. Sociální šetření, domluva na typu služeb a rozsahu – Sociální pracovnice Vás na základě telefonátu navštíví ve Vaší domácnosti a dojedná s Vámi typ služeb, které potřebujete, jejich rozsah a datum, od kterého začne naše spolupráce.

3. Podepsání smlouvy a zahájení spolupráce – Pokud máte o nabízené služby zájem, sociální pracovnice s Vámi uzavře písemnou smlouvu o poskytování terénní pečovatelské služby. Od data uvedeného ve smlouvě Vám budeme poskytovat domluvenou péči.

4. Poskytování terénní pečovatelské služby – V průběhu poskytování se služby dají, po domluvě s příslušnou koordinátorkou, dle potřeby rozšířit, nebo zúžit.

Nahoru